เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
มอบเงินช่วยเหลือพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวผู้สูงอายุ (4 ต.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ น.ส.กัลยาณี ห่านตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ นางสาววารุณี กิจศรีพร นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ และนายพนมกฤตย์ พรหมวิชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้มอบเงินช่วยเหลือ พร้อมเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้กับครอบครัวผู้สูงอายุ และพิการ ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. หมู่ที่ 1 ร่วมมอบ ณ บ้านเลขที่ 130 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 168

ภาพกิจกรรมรวม