เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการ “บ้านต๊ำ” ร่วมใจเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งพา ยาเสพติด หมู่ที่ 2 (15 ก.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิด โครงการ “บ้านต๊ำ” ร่วมใจเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งพา ยาเสพติด ในพระราชประสงค์ ตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี รองนายกเทศมนตรี รองประธานสภา สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นิติกรชำนาญการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อสม. และชาวบ้านต๊ำดอนมูล หมู่ที่ 2 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยทีมวิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ มาให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 139

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม