เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (4 ต.ค. 2565)
ภาพข่าว

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ขอเชิญชวน ผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2567 (ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507) ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยยื่นคำขอจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ???? งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ โทร. 054-888345 , 054-888346 ต่อ 33

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 386

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม