เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ“กิจกรรมธรรมะสอนใจ เข้าค่ายคุณธรรม” 2566 (21 มิ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง ตำบลบ้านต๊ำ “กิจกรรมธรรมะสอนใจ เข้าค่ายคุณธรรม” ปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภา เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ วัดต๊ำม่อน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 194

ภาพกิจกรรมรวม