เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเคสเด็กยากจน หมู่ที่ 5 (30 มี.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นำโดย นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นายประยงค์ จิรนพสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ นายชัยวัฒน์ อ้อยกาม หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง น.ส.วารุณี กิจศรีพร นักพัฒนาชุมชน และนายธนากร กันทะไชย ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมขน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเคสเด็กยากจน ซึ่งอาศัยอยู่บ้านคนเดียว ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อดำเนินการให้การช่วยเหลือปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย ต่อไป

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 221

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม