เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำพระแล (7 ต.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 12.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ นายภาณุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ สตอ.สง่า เดชะบูรณ์ ผู้อำนวยการกองยุทธ์ศาสตร์และงบประมาณ และนายวาทิต ฟักแก้ว นิติกร ชำนาญการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครู และเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ร้ายแรง เพื่อให้ครูสามารถเตรียมความพร้อม และเฝ้าระวังกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยไม่คาดคิดได้อย่างทันท่วงที

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 327

ภาพกิจกรรมรวม