เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพประชาชนบนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ (27 ก.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 13.30น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพประชาชนบนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ “โครงการอบรมการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมการเลี้ยงกบสู่สัตว์เศรษฐกิจเชิงพาณิชย์สร้างเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากจังหวัดพะเยา บนฐานรากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 421

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม