เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บ้านห้วยเคียนเหนือ ม.1 (16 ก.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณปากทางเข้าศูนย์ราชการ บ้านห้วยเคียนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เบื้องต้นได้ทำการสูบน้ำที่ท่วมขังออก เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 388

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม