เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ติดตั้งเสาส่งสัญญาณวิทยุระบบกระจายข่าวไร้สาย (9 ก.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 9 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ โดยผู้บริหาร และสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ที่อนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงระบบกระจายเสียงไร้สาย ซึ่งวันนี้เริ่มดำเนินการติดตั้งเสาส่งสัญญาณวิทยุระบบกระจายข่าวไร้สาย สูง 24 เมตร อีกไม่นานทุกท่านได้รับฟังข่าวสารจากเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ หากท่านมีข่าวประชาสัมพันธ์ สามารถส่งข่าวสาร และรายละเอียดประกอบเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนในตำบลบ้านต๊ำทราบต่อไป

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 406

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม