[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
30/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมพิธียกเสาเอกบ้าน นายสมมิตร สืบเครือ ราษฎรผู้ประสบภัย

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ต้อนรับ น.ส.ศิริพร ศรีวิชัย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมการจัดดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ฯ “ปั่นปั้นดาวรุ่งมุ่งทีมชาติ ครั้งที่ 1”

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๐


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมหารือข้อตกลงในการใช้ถนนสาย 1127 ตำบลบ้านต๊ำ

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำจิตอาสาเฉพาะกิจฯร่วมปฏิญาณตน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมวิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมประชาคมด้านการเกษตรและประมงตำบลบ้านต๊ำ

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมวิทยาลัยฮอมผญ๋า ตำบลบ้านต๊ำ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมวิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ

โดยพระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ เจ้าคณะตำบลต๊ำ เขต ๑


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมเตรียมการร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ ห้องประชุมน้ำตกจำปาทอง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากอุทกภัยที่เกิดในพื้นที่

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
โครงการ เยาวชนคิดดี ทำดี เพื่อตนเอง

ในระหว่างวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ - วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมวิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ

สอบธรรมะศึกษา ชั้นตรี


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ถุง เพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำกว๊านพะเยาเอ่อล้น

ณ ห้องประชุมน้ำตกจำปาทอง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมเตรียมการเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
มอบเครื่องบริโภคอุปโภคแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำกว๊านพะเยาเอ่อล้น

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วม

ณ ห้องประชุมน้ำตกจำปาทอง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำกำลังแสดงหน้า :<- 8/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th