[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
12/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
“ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอสกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 2

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


12/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
“ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอสกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ”

ระหว่างวันที 7 – 9 มิถุนายน 2560


2/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2560

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


2/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 2

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


2/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


2/มิ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


24/พ.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายใกล้ตัว

ณ วัดต๊ำม่อน ตำบลบ้านต๊ำ


24/พ.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


24/พ.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560


22/พ.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 ตำบล

ประจำปี 2560


11/พ.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมขบวนแห่ครัวตาน งานประเพณีไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี พ.ศ.2560

ร่วมขบวนแห่ครัวตาน งานประเพณีไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี พ.ศ.2560


5/พ.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการ 3 เครือข่าย

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


4/พ.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองพะเยา

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม


3/พ.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนโครงการและจัดทำแผนสุขภาพชุมชน

ประจำปีงบประมาณ 2560


2/พ.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
งานบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

สำรวจพื้นที่ต๊ำบลบ้านต๊ำ เหตุจากภายุลมแรง


2/พ.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนโครงการและจัดทำแผนสุขภาพชุมชน

ประจำปีงบประมาณ 2560


1/พ.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมเตรียมจัดขบวนร่วมงานประเพณีแปดเป็ง

ณ วัดต๊ำม่อนตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา


28/เม.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสร้างความเข้าใจการเตรียมความพร้อม

ตามโครงการท้องถิ่นร่วมใจขับเคลื่อนถนนปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์


22/เม.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมประเพณีวัดม่วงเจ็ดต้น ประจำปี พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ วัดม่วงเจ็ดต้น


22/เม.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

โดยสปสช. ตำบลบ้านต๊ำ และ ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบ้านต๊ำกำลังแสดงหน้า :<- 8/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th