[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
 
16/ก.พ./2561
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจ.พะเยามอบเงินสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

16/ก.พ./2561
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ห้องประชุมขุนต๊ำ)

16/ก.พ./2561
ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ

11/ก.พ./2561
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

11/ก.พ./2561
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

11/ก.พ./2561
โครงการประเพณีวัดพระธาตุโป่งขามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลต๊ำ เขต ๑ และเขต ๒ สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านต๊ำ

11/ก.พ./2561
ประชุมส่วนราชการตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

11/ก.พ./2561
ร่วมส่งหัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ

ณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ

11/ก.พ./2561
กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สปสช.และกู้ชีพ-กู้ภัย ตำบลบ้านต๊ำ

ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ

11/ก.พ./2561
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดิน ซอย 7 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต๊ำ
โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินข้างถนนสายแง่ซ้าย หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน บ้านนายสรุพล ต่วนชะเอมข้างถนน 1127 หมู่ที่ 5 ต.บ้านต๊ำ
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมถมดินข้างบ้านผู้ช่วยศรีวรรณ หมู่ที่ 2 ต.บ้านต๊ำ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)พร้อมไหล่ทาง ซอย 3 บ้านนายสุขคำ เหมี้ยงหอม ม.13 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ซอย 1 บ้านนายสุรพล ยวงข้าว ถึงบ้าน นายมิตร การเพียร พร้อมวางท่อ ม.1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมรางระบายน้ำ ซอยบ้านลุงหนานบท ม.9 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
โครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสาน ม.8 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดจากบ้าน นายเดช ถึงบ้าน นายสมเกียรติ ม.7 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ม.6 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2560
ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำสมัยแรก ประจำปี 2560
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00006 : กติการการใช้งาน (255/0)
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
15 มิ.ย. 2559 : 11:06
00011 : การออกกำลังกายให้ได้ประโยชน์สูงสุด(9/0)
S4P4
23 ก.พ. 2561 : 14:32
00010 : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย (36/0)
JSOFT
4 ต.ค. 2560 : 14:11
00009 : กลิ่นเหม็นจากร้านทำป้าย(78/2)
Takechi
4 ต.ค. 2560 : 13:56
00008 : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย (44/0)
JSOFT
20 ก.ย. 2560 : 10:53
00007 : ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริงด้วยโปรแกรม LUMION" วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานโยธาไทย เชียงราย จ.เชียงราย(195/0)
YotathaiTraining
9 ส.ค. 2559 : 15:40 More Gallery....     เพิ่มรูปภาพใน Gallery    เพิ่มหมวดหมู่

????? ??
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำพระแล
( 25/มี.ค./2560 )

-


????? ??
อบรมโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2560
( 25/มี.ค./2560 )

-


????? ??
ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ
( 24/มี.ค./2560 )

-


????? ??
วันท้องถิ่นไทย
( 20/มี.ค./2560 )

-


????? ??
โครงการกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560
( 16/มี.ค./2560 )

-


????? ??
ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
( 14/มี.ค./2560 )

-


????? ??
พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2560
( 7/มี.ค./2560 )

-


????? ??
โครงการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED
( 7/มี.ค./2560 )

-


????? ??
อบรมโครงการท้องถิ่นร่วมใจ
( 21/ก.พ./2560 )

-


????? ??
ประชุมสภาวัฒธรรมตำบลบ้านต๊ำ
( 16/ก.พ./2560 )

-


????? ??
ประชุมประจำเดือนและมอบเกียรติบัตรผู้เลิกดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีพ หมู่ที่ 11
( 16/ก.พ./2560 )

-


????? ??
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
( 29/พ.ย./2559 )

-

[Total 147 Gallery]


 
 ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th