[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
 
17/ต.ค./2560
ต้อนรันว่าที่ร้อยตรีรณชัย รัตนเกษมกุล ผู้อำนวยการกองช่างคนใหม่

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

17/ต.ค./2560
มอบเครื่องบริโภคอุปโภคแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำกว๊านพะเยาเอ่อล้น

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

17/ต.ค./2560
ประชุมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก

ณ ห้องประชุมน้ำตกจำปาทอง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

16/ต.ค./2560
สวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบสวรรคต 1 ปี

16/ต.ค./2560
ลงพื้นที่ช่วยเหลือโดยการทำความสะอาดถนน

หมู่ที่ 6 บ้านต๊ำม่อน หมู่ที่ 7 บ้านต๊ำพระแล และหมู่ที่ 12 บ้านต๊ำม่อน

13/ต.ค./2560
ตรวจเยี่ยม และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.

13/ต.ค./2560
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และสจ.แก้ว ทำดี ออกตรวจเยี่ยม

ประชาชน หมู่ที่ 9 บ้านต๊ำใน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง

12/ต.ค./2560
กิจกรรม วิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมจำปาทอง

12/ต.ค./2560
โครงการท้องถิ่นร่วมใจขับเคลื่อนถนนปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2560

12/ต.ค./2560
ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)พร้อมไหล่ทาง ซอย 3 บ้านนายสุขคำ เหมี้ยงหอม ม.13 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ซอย 1 บ้านนายสุรพล ยวงข้าว ถึงบ้าน นายมิตร การเพียร พร้อมวางท่อ ม.1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมรางระบายน้ำ ซอยบ้านลุงหนานบท ม.9 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
โครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสาน ม.8 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดจากบ้าน นายเดช ถึงบ้าน นายสมเกียรติ ม.7 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ม.6 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ-คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 2 ม.4 อ.เมือง จ.พะเยา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง 5 โครงการ
สอบราคาจ้าง คสลและรางน้ำ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2560
ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำสมัยแรก ประจำปี 2560
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1
กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2559
กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 2559

หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00006 : กติการการใช้งาน (185/0)
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
15 มิ.ย. 2559 : 11:06
00010 : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย (6/0)
JSOFT
4 ต.ค. 2560 : 14:11
00009 : กลิ่นเหม็นจากร้านทำป้าย(24/2)
Takechi
4 ต.ค. 2560 : 13:56
00008 : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย (10/0)
JSOFT
20 ก.ย. 2560 : 10:53
00007 : ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริงด้วยโปรแกรม LUMION" วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานโยธาไทย เชียงราย จ.เชียงราย(127/0)
YotathaiTraining
9 ส.ค. 2559 : 15:40 More Gallery....     เพิ่มรูปภาพใน Gallery    เพิ่มหมวดหมู่

????? ??
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำพระแล
( 25/มี.ค./2560 )

-


????? ??
อบรมโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2560
( 25/มี.ค./2560 )

-


????? ??
ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ
( 24/มี.ค./2560 )

-


????? ??
วันท้องถิ่นไทย
( 20/มี.ค./2560 )

-


????? ??
โครงการกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560
( 16/มี.ค./2560 )

-


????? ??
ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
( 14/มี.ค./2560 )

-


????? ??
พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2560
( 7/มี.ค./2560 )

-


????? ??
โครงการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED
( 7/มี.ค./2560 )

-


????? ??
อบรมโครงการท้องถิ่นร่วมใจ
( 21/ก.พ./2560 )

-


????? ??
ประชุมสภาวัฒธรรมตำบลบ้านต๊ำ
( 16/ก.พ./2560 )

-


????? ??
ประชุมประจำเดือนและมอบเกียรติบัตรผู้เลิกดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีพ หมู่ที่ 11
( 16/ก.พ./2560 )

-


????? ??
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
( 29/พ.ย./2559 )

-

[Total 147 Gallery]


 
 ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th