[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
 
16/ส.ค./2560
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ห้องประชุมขุนต๊ำ)

16/ส.ค./2560
ลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

16/ส.ค./2560
ครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยและลดอุบัติภัยทางถนน

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

16/ส.ค./2560
ประชุมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมน้ำตกขุนต๊ำ

16/ส.ค./2560
โครงการอบรม “ดอกไม้จันทน์ แทนดวงใจ ถวายพ่อ”

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

16/ส.ค./2560
ประชุมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมน้ำตกจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

4/ส.ค./2560
โครงการลดหวาน มัน เค็ม ในกลุ่มผู้สูงอายุ

ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ

4/ส.ค./2560
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่กว๊านพะเยา

ณ จุดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา

4/ส.ค./2560
“ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 3

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

4/ส.ค./2560
“ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 2

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง 5 โครงการ
สอบราคาจ้าง คสลและรางน้ำ
สอบราคาจ้าง 2 โครงการ
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ
ประการผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2560
ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำสมัยแรก ประจำปี 2560
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1
กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2559
กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 2559
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558

หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00006 : กติการการใช้งาน (161/0)
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
15 มิ.ย. 2559 : 11:06
00007 : ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริงด้วยโปรแกรม LUMION" วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานโยธาไทย เชียงราย จ.เชียงราย(103/0)
YotathaiTraining
9 ส.ค. 2559 : 15:40 More Gallery....     เพิ่มรูปภาพใน Gallery    เพิ่มหมวดหมู่

????? ??
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำพระแล
( 25/มี.ค./2560 )

-


????? ??
อบรมโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2560
( 25/มี.ค./2560 )

-


????? ??
ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ
( 24/มี.ค./2560 )

-


????? ??
วันท้องถิ่นไทย
( 20/มี.ค./2560 )

-


????? ??
โครงการกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560
( 16/มี.ค./2560 )

-


????? ??
ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
( 14/มี.ค./2560 )

-


????? ??
พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2560
( 7/มี.ค./2560 )

-


????? ??
โครงการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED
( 7/มี.ค./2560 )

-


????? ??
อบรมโครงการท้องถิ่นร่วมใจ
( 21/ก.พ./2560 )

-


????? ??
ประชุมสภาวัฒธรรมตำบลบ้านต๊ำ
( 16/ก.พ./2560 )

-


????? ??
ประชุมประจำเดือนและมอบเกียรติบัตรผู้เลิกดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีพ หมู่ที่ 11
( 16/ก.พ./2560 )

-


????? ??
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
( 29/พ.ย./2559 )

-

[Total 147 Gallery]


 
 ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th