[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
 
15/ต.ค./2561
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายสวรรคต ร.๙

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

15/ต.ค./2561
กิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง"

บริเวณไหล่ทางสองข้างในตำบลบ้านต๊ำ

14/ต.ค./2561
ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต.บ้านต๊ำ4/2561

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

24/ก.ย./2561
ร่วมประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ

24/ก.ย./2561
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พ.ศ.2561

ณ ศาลาการเปรียญวัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ

10/ก.ย./2561
โครงการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ณ บ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา

10/ก.ย./2561
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2561

ณ อาคารโรงจอดรถศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

7/ก.ย./2561
การให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ

7/ก.ย./2561
โครงการส่งเสริมศักยภาพและสร้างกลไกในการเฝ้าระวังฯ

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.

7/ก.ย./2561
โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน

ในวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561


โรคพิษสุนัขบ้า ผู้ประกาศ:admin


ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ระวางที่ดินและแผนที่ภาษี(ผท.7) เพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลงหินคลุกสายทุ่งดง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่4 ต.ท่าจำปี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอย 2/2 ต.ท่าจำปี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลงลูกรังถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ต.ท่าจำปี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตทางขึ้นพระธาตุโป่งขาม โดยใช้พาราแอสฟัสติคคอนกรีต ม.10
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก บ้านต๊ำพระแล หมู่ 7 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
ประกาศเทศบาลตำบลท่าจำปี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2562
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560

หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00006 : กติการการใช้งาน (354/0)
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
15 มิ.ย. 2559 : 11:06
00024 : ชีวิตดี(6/0)
หมอเมด
2 ต.ค. 2561 : 10:40
00021 : มะนาว(26/0)
max100
27 มิ.ย. 2561 : 17:22
00019 : อาหารเย็นแคลอรี่ต่ำๆ(29/0)
asd
14 มิ.ย. 2561 : 15:50
00018 : การเล่นกีฬาสามารถป้องกันคุณจากโรคคุณมีความกังวลใจเกี่ยวกับโรคหัวใจป้องกันความดันโลหิตสูง,(35/0)
แมว
5 มิ.ย. 2561 : 14:04
00016 : ประโยชน์ของกล้วย(40/0)
cho
12 พ.ค. 2561 : 21:31
00010 : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย (105/0)
JSOFT
4 ต.ค. 2560 : 14:11
00009 : กลิ่นเหม็นจากร้านทำป้าย(205/2)
Takechi
4 ต.ค. 2560 : 13:56
00008 : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย (116/0)
JSOFT
20 ก.ย. 2560 : 10:53
00007 : ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริงด้วยโปรแกรม LUMION" วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานโยธาไทย เชียงราย จ.เชียงราย(276/0)
YotathaiTraining
9 ส.ค. 2559 : 15:40 More Gallery....     เพิ่มรูปภาพใน Gallery    เพิ่มหมวดหมู่

????? ??
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำพระแล
( 25/มี.ค./2560 )

-


????? ??
อบรมโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2560
( 25/มี.ค./2560 )

-


????? ??
ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ
( 24/มี.ค./2560 )

-


????? ??
วันท้องถิ่นไทย
( 20/มี.ค./2560 )

-


????? ??
โครงการกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560
( 16/มี.ค./2560 )

-


????? ??
ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
( 14/มี.ค./2560 )

-


????? ??
พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2560
( 7/มี.ค./2560 )

-


????? ??
โครงการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED
( 7/มี.ค./2560 )

-


????? ??
อบรมโครงการท้องถิ่นร่วมใจ
( 21/ก.พ./2560 )

-


????? ??
ประชุมสภาวัฒธรรมตำบลบ้านต๊ำ
( 16/ก.พ./2560 )

-


????? ??
ประชุมประจำเดือนและมอบเกียรติบัตรผู้เลิกดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีพ หมู่ที่ 11
( 16/ก.พ./2560 )

-


????? ??
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
( 29/พ.ย./2559 )

-

[Total 147 Gallery]


 
 ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th