[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
 


โรคพิษสุนัขบ้า ผู้ประกาศ:admin


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามร่องยาว หมู่ที่ 9 บ้านสัน(ทดแทนของเดิม)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมือง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยเคียน ตำบลท่าจำปี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมือง หมู่ที่ 9 บ้านสัน ตำบลท่าจำปี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบภูเขาขนาดใหญ่ ม.11
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีดเสิรมเหล็ก หมู่ที่ 5
ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ระวางที่ดินและแผนที่ภาษี(ผท.7) เพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลงหินคลุกสายทุ่งดง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่4 ต.ท่าจำปี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2563
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00006 : กติการการใช้งาน (472/0)
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
15 มิ.ย. 2559 : 11:06
00070 : รับสมัคร ป.ตรี -ป.โท(8/0)
ปุญญา
21 พ.ย. 2562 : 17:18
00067 : 4 ทริคการรับเขียนเนื้อหาของบทความอย่างไร ไม่ให้สุขภาพแย่!!(16/1)
รับเขียนบทความ
18 พ.ย. 2562 : 14:11
00021 : มะนาว(145/0)
max100
27 มิ.ย. 2561 : 17:22
00019 : อาหารเย็นแคลอรี่ต่ำๆ(149/0)
asd
14 มิ.ย. 2561 : 15:50
00016 : ประโยชน์ของกล้วย(175/0)
cho
12 พ.ค. 2561 : 21:31
00008 : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย (238/0)
JSOFT
20 ก.ย. 2560 : 10:53


 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์/โทรสาร : 054-888345-6
เว็บไซต์ : www.bantamlocal.go.th
Facebook : Bantam Subdistrict Municipality
Email : 5560104@dla.go.thติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th