[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
31/ต.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


31/ต.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


28/ต.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ลงนามถวายความอาลัย ร.9

ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


26/ต.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช

ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพะเยา


26/ต.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


26/ต.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการทำดีเพื่อพ่อขอลดเมาต่ออีก 2 เดือน (ประเพณีตานก๋วยสลาก หมู่ 2)

ณ วัดต๊ำดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ


20/ต.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการทำดีเพื่อพ่อขอลดเมาต่ออีก 2 เดือน (ประเพณีตานก๋วยสลาก)

ณ วัดต๊ำดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ


19/ต.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเคียนเหนือ และหมู่ที่ 11 บ้านต๊ำพระแล


17/ต.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการทำดีเพื่อพ่อขอลดเมาต่ออีก 2 เดือน

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


14/ต.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


11/ต.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมการจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อขอลดต่ออีก 2 เดือน

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


2/ก.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

โดย ศพค. ตำบลบ้านต๊ำ


2/ก.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
คลิปกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหา 2559 (2)

ณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


2/ก.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
คลิปกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหา 2559

ณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


2/ก.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
คลิปบรรยากาศ งานวันแม่แห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

วันที่ 12 สิงหาคม 2559


2/ก.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
คลิปกิจกรรมเดิน วิ่ง มินิมาราธอน ลดอุบัติเหตุ งดเมา เอาบุญ 2559

-


19/ส.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


18/ส.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


18/ส.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่จุดเสี่ยง ลด อุบัติเหตุจราจร

ณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


18/ส.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันไฟป่า และหมอกควัน

ณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำกำลังแสดงหน้า :<- 7/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th