[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
23/พ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
การประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


23/พ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


23/พ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำจัดกิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง" ประจำเดือน พ.ย.2561

กิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง"


23/พ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


23/พ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมบ่อบาดาลไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


23/พ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดพะเยา

ร้องเรียนจากประชาชนหมู่ 5


23/พ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


20/ต.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


20/ต.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


20/ต.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ห้องประชุมขุนต๊ำ)


20/ต.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ต้อนรับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (คนใหม่)

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


15/ต.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายสวรรคต ร.๙

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


15/ต.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง"

บริเวณไหล่ทางสองข้างในตำบลบ้านต๊ำ


14/ต.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต.บ้านต๊ำ4/2561

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


24/ก.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


24/ก.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พ.ศ.2561

ณ ศาลาการเปรียญวัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ


10/ก.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ณ บ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา


10/ก.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2561

ณ อาคารโรงจอดรถศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


7/ก.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
การให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


7/ก.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมศักยภาพและสร้างกลไกในการเฝ้าระวังฯ

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.กำลังแสดงหน้า : 1/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th