[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
23/ส.ค./2562 : Feed Facebook
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบ้านต๊ำ และโครงการอยู่ดี กินดี สุข (วันที่ 2)

(วันที่ 2 ของการอบรม) เวลา 09.00 น.


23/ส.ค./2562 : Feed Facebook
วัด ประชารัฐ สร้าง สุข พัฒนาวัด ตามแนวทาง5 ส. ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม

ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ


22/ส.ค./2562 : Feed Facebook
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบ้านต๊ำ และโครงการอยู่ดี กินดี สุข

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


21/ส.ค./2562 : Feed Facebook
โครงการฝึกอบรม กฎหมายและระเบียบท้องถิ่นประจำปี 2562

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


16/ส.ค./2562 : Feed Facebook
โครงการผู้พิการสุขภาพดี ประจำปี 2562

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


15/ส.ค./2562 : Feed Facebook
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


13/ส.ค./2562 : Feed Facebook
ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย)

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


6/ส.ค./2562 : Feed Facebook
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/ประชาคมท้องถิ่น

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


6/ส.ค./2562 : Feed Facebook
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


5/ส.ค./2562 : Feed Facebook
ศวฉ.แอลกอฮอล์ ลงพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำสรุปบทเรียนด้านการควบคุมแอลกอฮอ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


31/ก.ค./2562 : Feed Facebook
1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์


28/ก.ค./2562 : Feed Facebook
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

ณ หน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ด้านหน้าศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


25/ก.ค./2562 : Feed Facebook
ปลูกต้นไม้ในโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ในโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


23/ก.ค./2562 : Feed Facebook
โครงการ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นำโดย นายไพบูลย์ หาสิ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ


12/ก.ค./2562 : Feed Facebook
โครงการแห่เทียนพรรษาของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี พ.ศ. 2562

จากเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ถึง วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ


6/ก.ค./2562 : Feed Facebook
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและพัฒนาการของเด็ 2 - 6 ปี

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


4/ก.ค./2562 : Feed Facebook
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินกิจการเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เขต 2

ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 10 , 13 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


3/ก.ค./2562 : Feed Facebook
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินกิจการเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เขต 1

ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


25/มิ.ย./2562 : Feed Facebook
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน ศพค. เพื่อยกระดับเป็น ศปก.ค

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


20/มิ.ย./2562 : Feed Facebook
จิตอาสาตำบลบ้านต๊ำร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำกำลังแสดงหน้า :<- 4/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th