เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
แจ้งให้ผู้เสียภาษีตรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีแนบท้ายประกาศ (19 ม.ค. 2567)
ภาพข่าว
ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 101