เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความเห็นในการยกร่างเทศบัญญัติตำบลบ้านต๊ำว่าด้วยการควบคุมตลาด (7 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว