เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ การป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก (20 มิ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ได้มอบหมายให้ นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อและการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 วัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในทุกกลุ่มอายุ เพื่อกำจัดยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์ซึ่งเป็นพาหะของโรค ในชุมชน โรงเรียน วัด และสถานที่ราชการ พร้อมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน โดยการมอบป้ายประชาสัมพันธ์ และทรายอะเบท ให้กับผู้แทนชุมชน ทั้ง 13 หมู่บ้าน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ประธานกลุ่มแม่บ้าน ประธานผู้สูงอายุ ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 175

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม