เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ (21 มี.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพ โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมร่วมกับประธานผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ หมู่ที่ 1 – 13 เพื่อปรึกษาหาหรือเตรียมจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพ ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 ณ วัดต๊ำม่อน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 207

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม