เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดตลาดชุมชน (ตลาดรุ่งกมล) บ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5 (10 ก.พ. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย ประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และจิตอาสาตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดตลาดชุมชน (ตลาดรุ่งกมล) บ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 235

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม