เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
พิธีมอบรางวัลหมู่บ้านจัดทำถังขยะเปียก โครงการบริหารจัดการขยะ (14 ธ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. งานสาธารณสุขชุมชน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด ได้จัดพิธีมอบรางวัลหมู่บ้านจัดทำถังขยะเปียก โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ กล่าวรายงานถึงผลสำเร็จของการบริหารจัดการขยะ ของประชาชนในตำบลบ้านต๊ำ ต่อประธานในพิธี ว่าที่ร้อยตรีกรฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา และมอบรางวัลหมู่บ้านจัดทำถังขยะเปียก ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน 100 % โดยมี ประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ตำบลบ้านต๊ำ ร่วมเป็นเกียรติและรับรางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 315

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม