เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะทำงานทีมสหวิชาชีพตำบลบ้านต๊ำ (8 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว

ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดประชุมคณะทำงานทีมสหวิชาชีพตำบลบ้านต๊ำ นำโดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อปรึกษาและหาแนวทางช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีได้รับผลกระทบจากปัญหาครอบครัว ราย ด.ช.ชนะโชติ ทองติ๊บ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 351

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม