เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการฝึกอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที (31 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ประจำปี 2565 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตำบลบ้านต๊ำ โดย นางสาวทัศณี ยานะ ประธานศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าฝ่ายปกครอง นิติกร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการกู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อปพร.ตำบลบ้านต๊ำ อสม.ตำบลบ้านต๊ำ จำนวน 13 หมู่บ้าน และเครือข่ายด้านการกู้ชีพ-กู้ภัย เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 362

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม