ชื่อ - นามสกุล:
นายพักตร์กฤษณ์ชัย ถึงการ
ตำแหน่ง:
สท.เขต 2
กลุ่มงาน:
09-3639-8104
ที่อยู่:
Telephone :
Email :
แผนก/ฝ่าย:
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ