ชื่อ - นามสกุล:
นายนิยม เสมอเชื้อ
ตำแหน่ง:
สท.เขต 1
กลุ่มงาน:
08-6117-7052
ที่อยู่:
Telephone :
Email :
แผนก/ฝ่าย:
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ