ชื่อ - นามสกุล:
นายกฤษตเมธ จรูญรัตนวิเชียร
ตำแหน่ง:
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ
กลุ่มงาน:
08-2888-0589
ที่อยู่:
Telephone :
Email :
แผนก/ฝ่าย:
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ