ชื่อ - นามสกุล:
นายภานุวัฒน์ วงศ์กา
ตำแหน่ง:
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ
กลุ่มงาน:
085-7166950
ที่อยู่:
Telephone :
Email :
แผนก/ฝ่าย:
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ