ชื่อ - นามสกุล:
นายจิรพงศ์ ใจลา
ตำแหน่ง:
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ
กลุ่มงาน:
08-1883-1926
ที่อยู่:
Telephone :
Email :
แผนก/ฝ่าย:
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ