[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
  
ประเภท: ข่าวกิจกรรม
เรื่อง : การประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่
ผู้เขียน: admin
จำนวนเข้าชม: 304
ศุกร์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

              วันศุกร์ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจำปาทอง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดการประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอเมืองพะเยา และนายพิชัย ชำนาญยา ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมการประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ซึ่งนายไพบูลย์ หาสิ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วยผุ้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้ต้อนรับนายอำเภอเมืองพะเยา และท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา ที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ โดยมอบหมายแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการให้บริการแก่ประชาชนอย่าง ทั่วถึง เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ในการนี้นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และส.ต.อ.สง่า เดชะบูรณ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้มอบโทรศัพท์มือถือเก่า ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" ตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 

ข่าวกิจกรรม [ข่าวทั้งหมด]

      ตำบลบ้านต๊ำร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 18/ธ.ค./2561
      เทศบาลตำบลบ้านต๊ำจัดกิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง" ประจำเดือน ธ.ค. 2561" 14/ธ.ค./2561
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 14/ธ.ค./2561
      โครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายฯ 13/ธ.ค./2561
      ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 12/ธ.ค./2561
      ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการ “1อปท.1ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 6/ธ.ค./2561
      ประชุมสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 6/ธ.ค./2561
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 3/ธ.ค./2561
      ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 3/ธ.ค./2561
      ร่วมพิธีแจกผ้าห่ม โครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 19” 23/พ.ย./2561
      การประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ 23/พ.ย./2561
      จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 23/พ.ย./2561
      เทศบาลตำบลบ้านต๊ำจัดกิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง" ประจำเดือน พ.ย.2561 23/พ.ย./2561
      ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ 23/พ.ย./2561
      ประชุมบ่อบาดาลไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 23/พ.ย./2561
      ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดพะเยา 23/พ.ย./2561
      ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านต๊ำ 23/พ.ย./2561
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 20/ต.ค./2561
      ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 20/ต.ค./2561
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 20/ต.ค./2561
      ต้อนรับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (คนใหม่) 20/ต.ค./2561
      ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายสวรรคต ร.๙ 15/ต.ค./2561
      กิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง" 15/ต.ค./2561
      ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต.บ้านต๊ำ4/2561 14/ต.ค./2561
      ร่วมประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ 24/ก.ย./2561
      โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พ.ศ.2561 24/ก.ย./2561
      โครงการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 10/ก.ย./2561
      โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2561 10/ก.ย./2561
      การให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 7/ก.ย./2561
      โครงการส่งเสริมศักยภาพและสร้างกลไกในการเฝ้าระวังฯ 7/ก.ย./2561
      โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน 7/ก.ย./2561
      มอบเกียรติบัตรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำดีเด่น ประจำปี 2561 29/ส.ค./2561
      โครงการ “ตำบลบ้านต๊ำปลอดขยะเปียก” 29/ส.ค./2561
      โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ 29/ส.ค./2561
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ 27/ส.ค./2561
      โครงการเยาวชนคิดดี ทำดีเพื่อตนเอง และตำบลบ้านต๊ำ 2561 27/ส.ค./2561
      โครงการฝึกอบรม “การดูแลสุขภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อสม.๔.๐ ” 27/ส.ค./2561
      โครงการนักเรียนบ้านต๊ำสดใสใส่ใจสุขภาพปีการศึกษา 2561 27/ส.ค./2561
      โครงการรณรงค์การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 24/ส.ค./2561
      พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ 24/ส.ค./2561
      โครงการ “อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” 24/ส.ค./2561
      อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันช่วยเหลือฯ 19/ส.ค./2561
      ประชุมคณะอนุกรรมการ Long term care : LTC “ศูนย์ฮอมฮักตำบลบ้านต๊ำ 19/ส.ค./2561
      อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันช่วยเหลือฯ 17/ส.ค./2561
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 15/ส.ค./2561
      ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 3/2561 15/ส.ค./2561
      เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน ศึกษาดูงานประชาคมเอดส์ตำบลบ้านต๊ำ 11/ส.ค./2561
      อบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลและบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดน้ำ 11/ส.ค./2561
      โครงการรวมพลังจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ กับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง 10/ส.ค./2561
      เตรียมงานโครงการรวมพลังจิตอาสา 9/ส.ค./2561
      ธกส.สาขาบ้านต๋อม ส่งมอบบัตรสินเชื่อ ตามโครงการบัตรเกษตรสุขใจ 9/ส.ค./2561
      รับลงทะเบียนผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ตำบลบ้านต๊ำ) 9/ส.ค./2561
      กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกลำไยบ้านต๊ำใน ม.9 9/ส.ค./2561
      ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2561 7/ส.ค./2561
      ประชุมชี้แจง “ศูนย์ฮอมฮักตำบลบ้านต๊ำ” 6/ส.ค./2561
      มอบเงินอุดหนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปี 2 31/ก.ค./2561
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 3/2561 26/ก.ค./2561
      ประชุม คกก.สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 3/2561 26/ก.ค./2561
      ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 26/ก.ค./2561
      โครงการพัฒนาทักษะฝีมือ/ฝึกอาชีพ (ทำไม้กวาดดอกหญ้า) 25/ก.ค./2561
      โครงการพัฒนาทักษะฝีมือ/ฝึกอาชีพ (เลี้ยงจิ้งหรีด) 24/ก.ค./2561
      ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ กองทุน สปสช.ต.บ้านต๊ำ ครั้งที่ 2/2561 23/ก.ค./2561
      ร่วมคาราวานบุญถวายเทียนพรรษาปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา9วัด 22/ก.ค./2561
      ประชุมประจำเดือนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านต๊ำ 19/ก.ค./2561
      ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 19/ก.ค./2561
      มอบทรายอะเบทให้ รพสต.บ้านต๊ำ 11/ก.ค./2561
      แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการบริโภคอาหารปลอดภัย ผักไร้สารพิษ 11/ก.ค./2561
      ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2 10/ก.ค./2561
      ร่วมติดตามและเตรียมการติดตามการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 10/ก.ค./2561
      ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 3/ก.ค./2561
      ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านดีเด่น “บ้านสวย เมืองสุข” 3/ก.ค./2561
      ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด 3/ก.ค./2561
      มอบเงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 3/ก.ค./2561
      ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตำบลบ้านต๊ำ 3/ก.ค./2561
      ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ 3/ก.ค./2561
      ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 18/มิ.ย./2561
      พบปะคณะครูและผู้ประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 18/มิ.ย./2561
      ท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมใจชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) 10/มิ.ย./2561
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 10/มิ.ย./2561
      การจัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 10/มิ.ย./2561
      ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 10/มิ.ย./2561
      ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ควบคุมเครื่องดื่่มแอลกกอฮอล์ 10/มิ.ย./2561
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 18/พ.ค./2561
      ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาตรวจดูการทำงานของระบบคุณภาพน้ำ ม.7 บ้านต๊ำ 18/พ.ค./2561
      กิจกรรมวิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ 18/พ.ค./2561
      รองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตรฯ 3/พ.ค./2561
      ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ (ประชุมสัญจร) 2/พ.ค./2561
      ร่วมส่งและแสดงความยินดีพนักงานเทศบาลโอนย้าย 2/พ.ค./2561
      ประชุมรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 30/เม.ย./2561
      ร่วมขบวนแห่ครัวตานในงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง 30/เม.ย./2561
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 30/เม.ย./2561
      ร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระอุปคุต 30/เม.ย./2561
      ร่วมประเพณีวัดม่วงเจ็ดต้น 22/เม.ย./2561
      ประเพณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัว ผู้ใหญ่ 22/เม.ย./2561
      โครงการแก้ไขปัญหาขยะและหมอกควัน อย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดพะเยา 22/เม.ย./2561
      ร่วมรดน้ำดำหัวปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 22/เม.ย./2561
      ร่วมรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ 22/เม.ย./2561
      ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 22/เม.ย./2561
      ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 22/เม.ย./2561
      โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 22/เม.ย./2561
      โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพ พ.ศ.2561 21/เม.ย./2561
      จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ 11/เม.ย./2561
      ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 11/เม.ย./2561
      ร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมงานประเพณีไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวงแปดเป็ง 11/เม.ย./2561
      มอบกระเบื้องและครอบหลังคาให้กับผู้ประสบภัย วาตภัย (พายุฤดูร้อน) 5/เม.ย./2561
      ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจ การจัดตั้งศูนย์ฮอมฮัก 5/เม.ย./2561
      สำรวจความเสียหายพายุฤดูร้อนตำบลบ้านต๊ำ 5/เม.ย./2561
      โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 5/เม.ย./2561
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนโครงการและการจัดทำแผนสุขภาพฯ 5/เม.ย./2561
      ร่วมกิจกรรมทำแนวกั้นไฟ และฉีดพ่นน้ำเพื่อลดภาวะหมอกควัน 5/เม.ย./2561
      อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริโภคอาหารให้ปลอดภัย 5/เม.ย./2561
      โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง” 5/เม.ย./2561
      ประชุมติดตามการดำเนินงานคุ้มครองเด็กในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 5/เม.ย./2561
      ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน 5/เม.ย./2561
      โครงการพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ประชาชน 5/เม.ย./2561
      โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น ปี 2561 5/เม.ย./2561
      ศาสตร์ของพระราชากับปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 5/เม.ย./2561
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 5/เม.ย./2561
      ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจ.พะเยามอบเงินสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพ 16/ก.พ./2561
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 16/ก.พ./2561
      ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 16/ก.พ./2561
      ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาตำบลบ้านต๊ำ 11/ก.พ./2561
      ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 11/ก.พ./2561
      โครงการประเพณีวัดพระธาตุโป่งขามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 11/ก.พ./2561
      ประชุมส่วนราชการตำบลบ้านต๊ำ 11/ก.พ./2561
      ร่วมส่งหัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 11/ก.พ./2561
      กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สปสช.และกู้ชีพ-กู้ภัย ตำบลบ้านต๊ำ 11/ก.พ./2561
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๊ำ 11/ก.พ./2561
      โครงการจัดการขยะภายในสำนักงานขยายผลสู่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 11/ก.พ./2561
      การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 1 29/ม.ค./2561
      ทำบุญอาคารหลังใหม่หน่วยบริการประชาชนตำบลบ้านต๊ำ (ป้อมยามตำรวจ) 24/ม.ค./2561
      กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับฟังความเห็นโครงการผลิตไฟฟ้า 24/ม.ค./2561
      งานวันเด็กแห่งชาติ (ตำบลบ้านต๊ำ) พ.ศ.2561 24/ม.ค./2561
      โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดรายจ่าย 24/ม.ค./2561
      มอบกระเช้าของขวัญให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ 24/ม.ค./2561
      โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9/ม.ค./2561
      กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 3/ม.ค./2561
      “ลดเมา เพิ่มสุข ปี 2561 พื้นที่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” 3/ม.ค./2561
      ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 3/ม.ค./2561
      ประชุม ติดตามงานเครือข่ายและออกแบบการรณรงค์การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจรโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 3/ม.ค./2561
      ประชุมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 3/ม.ค./2561
      โครงการจังหวัดพะเยา ต้านภัยหนาว ปี 60 3/ม.ค./2561
      การจัดเวทีประชาคมตามโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน 29/ธ.ค./2560
      ประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการรณรงค์#ลดเมาเพิ่มสุขปี2561 29/ธ.ค./2560
      ประชุมปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พลังงานชุมชน 29/ธ.ค./2560
      ประชุมหารือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 29/ธ.ค./2560
      ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ท่ามะปาง 29/ธ.ค./2560
      กิจกรรมการแข่งขันปั่นจักรยาน "ปั่นปั้นดาวรุ่งมุ่งทีมชาติ ครั้งที่ 1" 6/ธ.ค./2560
      ต้อนรับคณะศึกษาดูงานในการเป็นต้นแบบ ศูนย์ประสานงานฯ 6/ธ.ค./2560
      ประชุมประชาคมระดับตำบลบ้านต๊ำ 30/พ.ย./2560
      จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 30/พ.ย./2560
      ร่วมพิธียกเสาเอกบ้าน นายสมมิตร สืบเครือ ราษฎรผู้ประสบภัย 16/พ.ย./2560
      ต้อนรับ น.ส.ศิริพร ศรีวิชัย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 16/พ.ย./2560
      ประชุมการจัดดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ฯ “ปั่นปั้นดาวรุ่งมุ่งทีมชาติ ครั้งที่ 1” 16/พ.ย./2560
      ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๐ 16/พ.ย./2560
      ประชุมหารือข้อตกลงในการใช้ถนนสาย 1127 ตำบลบ้านต๊ำ 16/พ.ย./2560
      ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำจิตอาสาเฉพาะกิจฯร่วมปฏิญาณตน 16/พ.ย./2560
      กิจกรรมวิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ 16/พ.ย./2560
      ประชุมประชาคมด้านการเกษตรและประมงตำบลบ้านต๊ำ 16/พ.ย./2560
      กิจกรรมวิทยาลัยฮอมผญ๋า ตำบลบ้านต๊ำ 16/พ.ย./2560
      กิจกรรมวิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ 16/พ.ย./2560
      ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 16/พ.ย./2560
      ประชุมเตรียมการร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 16/พ.ย./2560
      ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากอุทกภัยที่เกิดในพื้นที่ 16/พ.ย./2560
      โครงการ เยาวชนคิดดี ทำดี เพื่อตนเอง 16/พ.ย./2560
      กิจกรรมวิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ 16/พ.ย./2560
      จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ถุง เพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำกว๊านพะเยาเอ่อล้น 16/พ.ย./2560
      ประชุมเตรียมการเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 16/พ.ย./2560
      มอบเครื่องบริโภคอุปโภคแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำกว๊านพะเยาเอ่อล้น 16/พ.ย./2560
      ประชุมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วม 16/พ.ย./2560
      ต้อนรันว่าที่ร้อยตรีรณชัย รัตนเกษมกุล ผู้อำนวยการกองช่างคนใหม่ 17/ต.ค./2560
      มอบเครื่องบริโภคอุปโภคแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำกว๊านพะเยาเอ่อล้น 17/ต.ค./2560
      ประชุมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก 17/ต.ค./2560
      สวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 16/ต.ค./2560
      ลงพื้นที่ช่วยเหลือโดยการทำความสะอาดถนน 16/ต.ค./2560
      ตรวจเยี่ยม และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ 13/ต.ค./2560
      ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และสจ.แก้ว ทำดี ออกตรวจเยี่ยม 13/ต.ค./2560
      กิจกรรม วิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ 12/ต.ค./2560
      โครงการท้องถิ่นร่วมใจขับเคลื่อนถนนปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ 12/ต.ค./2560
      ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ 12/ต.ค./2560
      ส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 12/ต.ค./2560
      กิจกรรมของวิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ 12/ต.ค./2560
      ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ 26/ก.ย./2560
      โครงการถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกว๊านพะเยา – น้ำตกจำปาทอง 26/ก.ย./2560
      กิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชการที่ 9 26/ก.ย./2560
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 26/ก.ย./2560
      ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๊ำ 26/ก.ย./2560
      : ประชุมผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ (วันที่สอง) 26/ก.ย./2560
      ประชุมผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 26/ก.ย./2560
      โครงการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และแก้ไขปัญหาหมอกควันแบบบูรณาการ 26/ก.ย./2560
      สรุปและประเมินผลงานโครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในตำบลบ้านต๊ำ 26/ก.ย./2560
      การปรับภูมิทัศน์และลดจุดเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ 25/ก.ย./2560
      อบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพชีวิตในผู้พิการตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี2560 25/ก.ย./2560
      ประชุมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทต.บ้านต๊ำ ครั้งที่ 5 25/ก.ย./2560
      ประชุมส่งเสริมการดำเนินการสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านต๊ำ 25/ก.ย./2560
      ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ รายการทำ DE ขายดี 25/ก.ย./2560
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 25/ก.ย./2560
      ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยตำบลบ้านต๊ำ 25/ส.ค./2560
      โครงการดูแลสุขภาพคนวัยทำงานและผู้สูงอายุตามแบบวิถีไทย 25/ส.ค./2560
      ประชุมโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 21/ส.ค./2560
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 16/ส.ค./2560
      ลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 16/ส.ค./2560
      ครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยและลดอุบัติภัยทางถนน 16/ส.ค./2560
      ประชุมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2560 16/ส.ค./2560
      โครงการอบรม “ดอกไม้จันทน์ แทนดวงใจ ถวายพ่อ” 16/ส.ค./2560
      ประชุมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2560 16/ส.ค./2560
      โครงการลดหวาน มัน เค็ม ในกลุ่มผู้สูงอายุ 4/ส.ค./2560
      กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่กว๊านพะเยา 4/ส.ค./2560
      “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 3 4/ส.ค./2560
      “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 2 4/ส.ค./2560
      "ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” รุ่นที่ 4 4/ส.ค./2560
      โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 4/ส.ค./2560
      มอบเงินอุดหนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 4/ส.ค./2560
      นโยบายรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างยั่งยืน ทุกวันพุธ 4/ส.ค./2560
      รองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตร 14/ก.ค./2560
      ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 14/ก.ค./2560
      ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560 9/ก.ค./2560
      ประชุม สรุปผลการรองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตร 9/ก.ค./2560
      ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 9/ก.ค./2560
      ประชุมรับฟังคำชี้แจงตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 9/ก.ค./2560
      ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 5 5/ก.ค./2560
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 26/มิ.ย./2560
      รองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตร “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 3 วันสุดท้าย 26/มิ.ย./2560
      รองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตร “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 2 26/มิ.ย./2560
      รองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตร “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” 26/มิ.ย./2560
      ประชุมหารือแนวทางการบำบัดคุณภาพน้ำจากชุมชน ก่อนไหลลงสู่กว๊านพะเยา 24/มิ.ย./2560
      ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีการปิดทางสาธารณะ 20/มิ.ย./2560
      ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 20/มิ.ย./2560
      ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน สานสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 7 20/มิ.ย./2560
      ร่วมถวายการต้อนรับพระมหาเถระ คณะสงฆ์ ในการเยี่ยมติดตาม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 13/มิ.ย./2560
      พิธีมหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศ 12/มิ.ย./2560
      “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันสุดท้าย 12/มิ.ย./2560
      “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอสกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 2 12/มิ.ย./2560
      “ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอสกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” 12/มิ.ย./2560
      โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2560 2/มิ.ย./2560
      ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 2 2/มิ.ย./2560
      โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 2/มิ.ย./2560
      ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ 2/มิ.ย./2560
      โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายใกล้ตัว 24/พ.ค./2560
      ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 24/พ.ค./2560
      ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 24/พ.ค./2560
      ประชุมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 ตำบล 22/พ.ค./2560
      ร่วมขบวนแห่ครัวตาน งานประเพณีไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี พ.ศ.2560 11/พ.ค./2560
      ประชุมคณะกรรมการ 3 เครือข่าย 5/พ.ค./2560
      ประชุมคณะกรรมการสุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองพะเยา 4/พ.ค./2560
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนโครงการและจัดทำแผนสุขภาพชุมชน 3/พ.ค./2560
      งานบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 2/พ.ค./2560
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนโครงการและจัดทำแผนสุขภาพชุมชน 2/พ.ค./2560
      ประชุมเตรียมจัดขบวนร่วมงานประเพณีแปดเป็ง 1/พ.ค./2560
      ประชุมสร้างความเข้าใจการเตรียมความพร้อม 28/เม.ย./2560
      โครงการส่งเสริมประเพณีวัดม่วงเจ็ดต้น ประจำปี พ.ศ.2560 22/เม.ย./2560
      กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 22/เม.ย./2560
      ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 22/เม.ย./2560
      กิจกรรมเล่นสลุง ปี๋ใหม่เมือง บ้านต๊ำ 2560 สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ 19/เม.ย./2560
      ร่วมพิธีสืบชะตาหลวง ณ วัดต๊ำม่อน 19/เม.ย./2560
      โครงการห่วงใยผู้สูงอายุพัฒนาทักษะฝีมือและส่งเสริมการประดิษฐ์โคมประดับโคมล้านนา 18/เม.ย./2560
      ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 18/เม.ย./2560
      กิจกรรมรณรงค์ ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ 18/เม.ย./2560
      ปลัดอำเภอเมืองพะเยา ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชน 12/เม.ย./2560
      รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 12/เม.ย./2560
      เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ต้อนรับทีมงาน สสส. ทีมนักข่าว 9/เม.ย./2560
      ประชุมเชิงปฏิบัติการการรณรงค์และขับเคลื่อน”ลดเมา เพิ่มสุข: ปฏิบัติการ ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ” 8/เม.ย./2560
      โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2560 3/เม.ย./2560
      โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ (ประชาคม ม.5) 31/มี.ค./2560
      โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ (ประชาคม ม.4) 31/มี.ค./2560
      ประชุมเชิงปฏิบัติการรับรองหลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์ประสานงานเครือข่าย 31/มี.ค./2560
      โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2560 31/มี.ค./2560
      โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 31/มี.ค./2560
      ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำพระแล 25/มี.ค./2560
      อบรมโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 25/มี.ค./2560
      ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ 24/มี.ค./2560
      วันท้องถิ่นไทยประจำปี 2560 20/มี.ค./2560
      โครงการ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 16/มี.ค./2560
      การประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน “โครงการถนนแหล่งท่องเที่ยวตำบลบ้านต๊ำ” 14/มี.ค./2560
      พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2560 8/มี.ค./2560
      ร่วมประชุมกับคณะสงฆ์ตำบลต๊ำ เพื่อจัดโครงการบรรพชา 7/มี.ค./2560
      โครงการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED 7/มี.ค./2560
      โครงการอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น 27/ก.พ./2560
      ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 27/ก.พ./2560
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 21/ก.พ./2560
      อบรมโครงการท้องถิ่นร่วมใจขับเคลื่อน ถนนปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ 21/ก.พ./2560
      ประชุมประจำเดือนและมอบเกียรติบัตรผู้เลิกดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีพ หมู่ที่ 11 16/ก.พ./2560
      ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านต๊ำ 16/ก.พ./2560
      ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ (ประชุมสัญจร) 1/ก.พ./2560
      โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้นำชุมชน 30/ม.ค./2560
      โครงการฝึกอบรม e-commerce 30/ม.ค./2560
      กิจกรรม คนพะเยา...เราไม่ทิ้งกัน 27/ม.ค./2560
      ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์พลังงานชุมชน และคัดเลือกโครงการนำร่อง 26/ม.ค./2560
      ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 25/ม.ค./2560
      โครงการ “ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุภายใน ตำบลบ้านต๊ำ” 19/ม.ค./2560
      วันยุทธหัตถีสมเด็จพระพระนเรศวรมหาราช 18/ม.ค./2560
      ประชุมสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 13/ม.ค./2560
      ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบจัดทำข้อมูล 12/ม.ค./2560
      โครงการผู้สูงอายุวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 10/ม.ค./2560
      ศปง. ตำบลบ้านต๊ำ ร่วมการประเมินและรับรองหลักสูตร 6/ม.ค./2560
      มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2560 5/ม.ค./2560
      ต้อนรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขคนใหม่ 4/ม.ค./2560
      สรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ.พะเยา 3/ม.ค./2560
      ติดตามการดำเนินงานการป้องกันฯ 31/ธ.ค./2559
      เทศบาลตำบลบ้านต๊ำตั้งจุดให้บริการประชาชน 30/ธ.ค./2559
      บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตลอดทั้งปี พ.ศ.2560 29/ธ.ค./2559
      โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศึกษา 27/ธ.ค./2559
      เยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโครงการธรรมสัญจรครั้งที่ 8 27/ธ.ค./2559
      ประชุมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 23/ธ.ค./2559
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 22/ธ.ค./2559
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 20/ธ.ค./2559
      โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตปลานิลของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 9/ธ.ค./2559
      ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ 8/ธ.ค./2559
      “พิธีถวายความภักดี” ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5/ธ.ค./2559
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ 29/พ.ย./2559
      (Clip) กิจกรรม "ตามรอยพ่อ" พิธีสวดพระพุทธมนต์ 21/พ.ย./2559
      ประชุมการลงทะเบียนผู้สูงอายุ 18/พ.ย./2559
      การจัดกิจกรรม “ตามรอยพ่อ” 17/พ.ย./2559
      (Clip) พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล 17/พ.ย./2559
      เตรียมพื้นที่สำหรับจัดงานกิจกรรม "ตามรอยพ่อ" 16/พ.ย./2559
      โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน 15/พ.ย./2559
      ขอเชิญร่วม กิจกรรม “ตามรอยพ่อ” 15/พ.ย./2559
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 31/ต.ค./2559
      ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน 31/ต.ค./2559
      ลงนามถวายความอาลัย ร.9 28/ต.ค./2559
      ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช 26/ต.ค./2559
      โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 26/ต.ค./2559
      โครงการทำดีเพื่อพ่อขอลดเมาต่ออีก 2 เดือน (ประเพณีตานก๋วยสลาก หมู่ 2) 26/ต.ค./2559
      โครงการทำดีเพื่อพ่อขอลดเมาต่ออีก 2 เดือน (ประเพณีตานก๋วยสลาก) 20/ต.ค./2559
      ประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 19/ต.ค./2559
      โครงการทำดีเพื่อพ่อขอลดเมาต่ออีก 2 เดือน 17/ต.ค./2559
      ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 14/ต.ค./2559
      ประชุมการจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อขอลดต่ออีก 2 เดือน 11/ต.ค./2559
      โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 2/ก.ย./2559
      คลิปกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหา 2559 (2) 2/ก.ย./2559
      คลิปกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหา 2559 2/ก.ย./2559
      คลิปบรรยากาศ งานวันแม่แห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 2/ก.ย./2559
      คลิปกิจกรรมเดิน วิ่ง มินิมาราธอน ลดอุบัติเหตุ งดเมา เอาบุญ 2559 2/ก.ย./2559
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 19/ส.ค./2559
      โครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2559 18/ส.ค./2559
      ประชุมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่จุดเสี่ยง ลด อุบัติเหตุจราจร 18/ส.ค./2559
      ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันไฟป่า และหมอกควัน 18/ส.ค./2559
      หนุนเสริมแหล่งเรียนรู้การจัดทำสื่อและเครื่องมือ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 18/ส.ค./2559
      การส่งมอบถังน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค 18/ส.ค./2559
      แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559 29/ก.ค./2559
      ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 29/ก.ค./2559
      อบรมหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 29/ก.ค./2559
      อบรมการเสริมสร้างการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้เอาประกัน 29/ก.ค./2559
      กิจกรรมเดิน วิ่ง มินิมาราธอน ลดอุบัติเหตุ งดเมา เอาบุญ 2559 29/ก.ค./2559
      กำหนดการงานเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 8/ก.ค./2559
      งานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ 8/ก.ค./2559
      โครงการอบรมยุติความรุนแรงในครอบครัว 8/ก.ค./2559
      ประชุมการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านต๊ำ 3/ก.ค./2559
      กิจกรรมปรับภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสาย 1129 3/ก.ค./2559
      โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในชุมชน ปี 2559 3/ก.ค./2559
      ประชุมคณะทำงาน ศูนย์พัฒนาครอบครัวฯและคณะกรรมการประชาคมเอดส์ตำบลบ้านต๊ำ 3/ก.ค./2559
      โครงการการกลั่นกรองกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด 3/ก.ค./2559
      โครงการอบรมการเลี้ยงดูและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็ก 3/ก.ค./2559
      โครงการอบรมผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวปลอดสาร 3/ก.ค./2559
      ปรับปรุงและซ่อมแซมผู้พิการหมู่ที่ 6 3/ก.ค./2559
      ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 3/ก.ค./2559
      กิจกรรมทำ MOU แหล่งเรียนรู้ตำบลสุขภาวะ 3/ก.ค./2559
      กิจกรรมรณรงค์ เลิกสูบ ก็เจอสุข 3/ก.ค./2559
      โครงการถอดบทเรียนตำบลสุขภาวะ และแหล่งเรียนรู้ 3/ก.ค./2559
      กิจกรรมการประเมินการทำงานและพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในระดับท้องถิ่น 7/มิ.ย./2559
      ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาสามปี ประจำปี(2560-62) 7/มิ.ย./2559
      โครงการรณรงค์การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559 6/มิ.ย./2559
      กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ 6/มิ.ย./2559
      โครงการอบรมแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ (อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่าย) 6/มิ.ย./2559
      โครงการปลูกป่าแบบประชาอาสา และบวชป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดพะเยา 6/มิ.ย./2559
      อบรมโครงการดื่มอย่างปลอดภัย ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 17/พ.ค./2559
      โครงการส่งเสริมประเพณีวัดม่วงเจ็ดต้น 4/พ.ค./2559
      โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน 4/พ.ค./2559
      โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2559 4/พ.ค./2559
      โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาหมอกควัน 11/เม.ย./2559
      โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2559 11/เม.ย./2559
      มอบเตียงใก้แก่ผู้ป่วยติดเตียง 11/เม.ย./2559
      ประชุมเตรียมการจัดงานวันผู้สูงอายุประจำปี 2559 5/เม.ย./2559
      เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีการสร้างทางมอเตอร์เวย์ 5/เม.ย./2559
      โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 5/เม.ย./2559
      ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 5/เม.ย./2559
      โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559 22/มี.ค./2559
      อบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล 22/มี.ค./2559
      อบรมการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2559 11/มี.ค./2559
      บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง 11/มี.ค./2559
      ประชุม อปพร.ตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 1/2559 1/มี.ค./2559
      ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 1/มี.ค./2559
      กองทุนสวัสดิการชุมชน ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ 1/มี.ค./2559
      ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค (ภัยแล้ง) 1/มี.ค./2559
      อบรมหลักสูตรแหล่งเรียนรู้ ตำบลบ้านต๊ำ 1/มี.ค./2559
      ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 1/มี.ค./2559
      เปิดโครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน ตำบลบ้านต๊ำ 1/มี.ค./2559
      โครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 1/มี.ค./2559
      โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๔ อปท.) 1/มี.ค./2559
      ประชุมโครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน ตำบลบ้านต๊ำ 10/ก.พ./2559
      โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านต๊ำเมืองน่าอยู่ 9/ก.พ./2559
      กิจกรรมสร้างภาคีเครือข่ายอาสาบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ร่วมใจต้านภัยพิบัติ 2/ก.พ./2559
      ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 26/ม.ค./2559
      ประชุมประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งตำบลบ้านต๊ำ 26/ม.ค./2559
      อบรมการจัดทำโครงการขอรับงบจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 26/ม.ค./2559
      ประชุมคณะกรรมการ สปสช. ครั้งที่ 1/2559 14/ม.ค./2559
      โครงการวันเด็กแห่งชาติ 14/ม.ค./2559
      ประชุม อปพร.เตรียมงาน 7 วันอันตรายและการปฏิบัติหน้าที่ 14/ม.ค./2559
      แจกผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการคืนถิ่นเมืองเหนือ 15/ธ.ค./2558
      ช่วยเหลือผู้พิการ โดยการซ่อมแซมห้องน้ำ และซ่อมแซมบ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ 15/ธ.ค./2558
      ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำตำบลบ้านต๊ำ 15/ธ.ค./2558
      รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 15/ธ.ค./2558
      วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 15/ธ.ค./2558
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญที่ 4 15/ธ.ค./2558
      โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 3/ธ.ค./2558
      โครงการ “ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ถนนปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” 19/พ.ย./2558
      โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 19/พ.ย./2558
      ประชุมกำหนดแผนการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ 13/พ.ย./2558
      โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ 13/พ.ย./2558
      ประชุมสรุปผลการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2) 13/พ.ย./2558
      กิจกรรมพัฒนาวิถีชุมชนสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 11/พ.ย./2558
      ผู้ว่าราชการลงเยี่ยมตำลบ้านต๊ำ ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านศีล 5 11/พ.ย./2558
      สรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี 2558 และวางแผนงานในปี 2559 11/พ.ย./2558
      ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช 11/พ.ย./2558
      ประชุมหารือการจัดโครงการวันลอยกระทง 11/พ.ย./2558
      ประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบของสิ่งแวดล้อมโครงการ 20/ต.ค./2558
      ประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุ 20/ต.ค./2558
      ประชุมโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด “รอบกว๊านโมเดล” 20/ต.ค./2558
      แจกเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือน ตุลาคม 2558 20/ต.ค./2558
      เยี่่่ยมผู้สูงายุตำบลบ้านต๊ำ 15/ต.ค./2558
      ดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านใหม่ 15/ต.ค./2558
      ประชุมคณะทำงานคุ้มครองเด็กระดับตำบล 15/ต.ค./2558
      โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน 15/ต.ค./2558
      โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ #2 15/ต.ค./2558
      โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ 15/ต.ค./2558
      อบรมการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (โรงเรียนครอบครัว) 14/ต.ค./2558
      อบรมวิทยากรแหล่งเรียนรู้ ตำบลบ้านต๊ำ 14/ต.ค./2558
      ฝึกอบรมวิทยากรประจำแหล่งเรียนรู้ ตำบลบ้านต๊ำ 6/ก.ย./2558
      งานมหกรรมรวมใจ เครือข่ายนักศึกษาเพื่อชุมชน ครบ ๑๙ ปี 19/ส.ค./2558
      ทำบุญอาคารเทศบาลปรับปรุงใหม่ 18/ส.ค./2558
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 14/ส.ค./2558
      ประชุมเครือข่ายการทำงานแบบบูรณาการ 14/ส.ค./2558
      โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 14/ส.ค./2558
      โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 14/ส.ค./2558
      การขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ภาคการเกษตร 14/ส.ค./2558
      ประชุมเตรียมจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 6/ส.ค./2558
      ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน 5/ส.ค./2558
      พัฒนาตำบลบ้านต๊ำ 5/ส.ค./2558
      โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558 5/ส.ค./2558
      โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 22/ก.ค./2558
      ประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงปลาตำบลบ้านต๊ำ 15/ก.ค./2558
      การแข่งขันจักรยาน ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” 13/ก.ค./2558
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 30/มิ.ย./2558
      กาแฟยามเช้า 19/มิ.ย./2558
      ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 18/มิ.ย./2558
      โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยเรื้อรังโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 18/มิ.ย./2558
      โครงการประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ 14/มิ.ย./2558
      วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 4/มิ.ย./2558
      ต้อนรับพันเอกพิศาล นาคผจญ 24/พ.ค./2558
      ประชุมประชาคมตำบลบ้านต๊ำ 19/พ.ค./2558
      โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 19/พ.ค./2558
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 1/พ.ค./2558
      ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ 30/เม.ย./2558
      โครงการส่งเสริมประเพณีวัดม่วงเจ็ดต้น ประจำปี พ.ศ.2558 22/เม.ย./2558
      โครงการวันผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี พ.ศ. 2558 21/เม.ย./2558
      โครงการประกวดคุ้ม ม.2 บ้านต๊ำดอนมูล 9/เม.ย./2558
      ประชุมเตรียมงานโครงการวันผู้สูงอายุ 8/เม.ย./2558
      โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุ-อุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2558 3/เม.ย./2558
      โครงการบรรชาภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ.2558 3/เม.ย./2558
      ทำบุญสะพานใหม่ 30/มี.ค./2558
      ประชุมการจัดทำแผนชุมชน 22/มี.ค./2558
      โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 19/มี.ค./2558
      ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 19/มี.ค./2558
      จังหวัดทหารบกพะเยา แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชน 17/มี.ค./2558
      มอบทุนการศึกษา 8/มี.ค./2558
      บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง 8/มี.ค./2558
      ประชุมปรึกษาหารือ ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ 27/ก.พ./2558
      ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำดอนมูล 27/ก.พ./2558
      มอบโทรทัศน์ แอลอีดี ให้กับ พ.ต.ต.ธนกร จันรอด 27/ก.พ./2558
      ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวที่ตกค้าง 26/ก.พ./2558
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 25/ก.พ./2558
      กิจกรรมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว 23/ก.พ./2558
      โครงการเสริมสร้างความภักดีปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง 20/ก.พ./2558
      อปพร. เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2558 17/ก.พ./2558
      กรมการข้าวศึกษาดูงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาข้าวก่ำ 11/ก.พ./2558
      มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 5/ก.พ./2558
      ประชุมการจัดเตรียมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ 4/ก.พ./2558
      โครงการประเพณีวัดพระธาตุโป่งขาม 4/ก.พ./2558
      พิธีถวายมุฑิตาสักการะ ฉลองสมณศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก (จร.ชอ.) 30/ม.ค./2558
      ประชุมการจัดเตรียมการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ 28/ม.ค./2558
      โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 12/ม.ค./2558
      โครงการเทศบาลตำบลบ้านต๊ำต้านภัยหนาว 11/ม.ค./2558
      โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน 5/ม.ค./2558
      โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ 5/ม.ค./2558
      โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 25/ธ.ค./2557
      การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัพ (14 อปท.) 23/ธ.ค./2557
      ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ 16/ธ.ค./2557
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 11/ธ.ค./2557
      วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 8/ธ.ค./2557
      โครงการอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 2/ธ.ค./2557
      ประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2557 1/ธ.ค./2557
      ประชุมสรุปผลการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 20/พ.ย./2557
      โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 11/พ.ย./2557
      ยี่เป็ง ต๋ามโกม ลอยกระทงม่วนใจ๋ 5/พ.ย./2557
      มหกรรมทันตสาธารณสุข ฟ.ฟัน เฟสติวัล 28/ต.ค./2557
      พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 28/ต.ค./2557
      อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน 23/ต.ค./2557
      ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช 23/ต.ค./2557
      จัดเตรียมเฝ้าระวังความปลอดภัย 22/ต.ค./2557
      ประชุมโครงการวันลอยกระทง #2 21/ต.ค./2557
      ประชุมโครงการวันลอยกระทง 20/ต.ค./2557
      โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 9/ต.ค./2557
      โครงการส่งเสริมการป้องกันโรคระบาดมือ เท้า ปาก 6/ต.ค./2557
      อปพร.จัดประชุมประจำเดือนและประชุมใหญ่ สามัญครั้งที่ 2 30/ก.ย./2557
      ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 29/ก.ย./2557
      โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 29/ก.ย./2557
      โครงการอบรมกฎหมายใกล้ตัว พ.ศ.2557‏ 24/ก.ย./2557
      รับรางวัล ศูนย์ อปพร. ดีเด่น ระดับเทศบาลตำบล ปรจำปี 2557 24/ก.ย./2557
      ศูนย์เรียนรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุแบบยั่งยืน 22/ก.ย./2557
      โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 22/ก.ย./2557
      โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดพะเยา 18/ก.ย./2557
      MR.Donald John Willcox และนางพิรานันท์ John Willcox มอบรถเข็น 18/ก.ย./2557
      ร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่กา 14/ก.ย./2557
      โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 13/ก.ย./2557
      โครงการฝึกอบรมสร้างจิตอาสา 10/ก.ย./2557
      ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำ 4/ก.ย./2557
      ประชุมจัดทำแผนโรงเรียนคุณธรรมและแผนชุมชนคุณธรรม 3/ก.ย./2557
      โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 1/ก.ย./2557
      ตรวจเยี่ยมผู้เข้าร่วมค่ายบำบัดยาเสพติด 21/ส.ค./2557
      ร่วมงานพลังสร้างสุขสู่คนไทยด้วยใจเดียวกัน 20/ส.ค./2557
      ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติรายจ่าย 19/ส.ค./2557
      โครงการอบรมครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 17/ส.ค./2557
      จัดงานวันแม่แห่งชาติ 2557 17/ส.ค./2557
      ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำให้การต้อนรับ 16/ก.ค./2557
      โครงการแห่เทียนจำพรรษา 2557 14/ก.ค./2557
      มอบเงินเพื่อช่วยเหลือราษฎร 10/ก.ค./2557
      ประชุมติดตามงาน และวางแผนงาน 4/ก.ค./2557
      คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน 4/ก.ค./2557
      มอบกล้องถ่ายรูปตำรวจทางหลวงพะเยา 4/ก.ค./2557
      โครงการเลี้ยงผีขุนน้ำตำบลบ้านต๊ำ 24/มิ.ย./2557
      โครงการควบคุมป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2557 10/มิ.ย./2557
      ทำบุญอาคารของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 6/มิ.ย./2557
      ติดตามและร่วมแก้ไขปัญหาในการปฎิบัติงาน 3/มิ.ย./2557
      ติดตั้งการ์ดเรล ถนนสาย 1127 29/พ.ค./2557
      สนับสนุนเงินฝากกองทุนช่วยเหลือชาวนา 29/พ.ค./2557
      มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 29/พ.ค./2557
      อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2556 1/พ.ค./2557
      คัดเลือกประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 23/เม.ย./2557
      ประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี 23/เม.ย./2557
      จัดอบรมเป็นวิทยากรเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญา 23/เม.ย./2557
      โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2557 18/เม.ย./2557
      โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน 18/เม.ย./2557
      ประชุมเตรียมจัดงานวันผู้สูงอายุ 10/เม.ย./2557
      ประชุม สปสช 8/เม.ย./2557
      โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ.2557 4/เม.ย./2557
      โครงการห่วงใยใส่ใจผู้ด้อยโอกาส 31/มี.ค./2557
      เทศบาลตำบลบ้านต๊ำแจกกระเบื้องและครอบหลังคา 27/มี.ค./2557
      คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานราชการ 27/มี.ค./2557
      การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ต้านภัยยาเสพติด 27/มี.ค./2557
      โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 27/มี.ค./2557
      ประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 17/มี.ค./2557
      โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2557 12/มี.ค./2557
      ประชุมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ 11/มี.ค./2557
      บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง 10/มี.ค./2557
      จัดอบรมสัมมนา กิจกรรมสัญจรกลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวา 28/ก.พ./2557
      โครงการส่งเสริมคลังปัญญาผู้สูงอายุ 28/ก.พ./2557
      ประชุมโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2557 28/ก.พ./2557
      อปพร.จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2557 27/ก.พ./2557
      ประชุมเพื่อสืบหาข้อมูลวัฒนธรรม 27/ก.พ./2557
      ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 26/ก.พ./2557
      ประชุมคณะทำงานพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ (ตำบลต้นแบบ) 21/ก.พ./2557
      โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงแก่เด็กและสตรี 20/ก.พ./2557
      ประเมินคัดเลือก อสม. ดีเด่น 20/ก.พ./2557
      สัมมนาการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 19/ก.พ./2557
      ประชุมคณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ 13/ก.พ./2557
      ตรวจประเมินการคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่นระดับเทศบาลตำบล 13/ก.พ./2557
      จัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการจัดการกว๊านพะเยา 4/ก.พ./2557
      อบรมจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ปี 2557 4/ก.พ./2557
      กิจกรรมวันเด็ก 27/ม.ค./2557
      เตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 9/ม.ค./2557
      ต้อนรับนายอำเภอเมืองคนใหม่ 9/ม.ค./2557
      นายไพบูลย์ หาสิ่ง มอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัย 26/ธ.ค./2556
      ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบผ้าห่มกันหนาว 17/ธ.ค./2556
      โครงการวันพ่อแห่งชาติ 6/ธ.ค./2556
      กีฬา 13 อปท 6/ธ.ค./2556

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th