[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมวิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ

โดยพระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ เจ้าคณะตำบลต๊ำ เขต ๑


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมเตรียมการร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ ห้องประชุมน้ำตกจำปาทอง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากอุทกภัยที่เกิดในพื้นที่

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
โครงการ เยาวชนคิดดี ทำดี เพื่อตนเอง

ในระหว่างวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ - วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมวิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ

สอบธรรมะศึกษา ชั้นตรี


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ถุง เพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำกว๊านพะเยาเอ่อล้น

ณ ห้องประชุมน้ำตกจำปาทอง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมเตรียมการเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
มอบเครื่องบริโภคอุปโภคแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำกว๊านพะเยาเอ่อล้น

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วม

ณ ห้องประชุมน้ำตกจำปาทอง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


17/ต.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ต้อนรันว่าที่ร้อยตรีรณชัย รัตนเกษมกุล ผู้อำนวยการกองช่างคนใหม่

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


17/ต.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
มอบเครื่องบริโภคอุปโภคแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำกว๊านพะเยาเอ่อล้น

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา


17/ต.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก

ณ ห้องประชุมน้ำตกจำปาทอง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


16/ต.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
สวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบสวรรคต 1 ปี


16/ต.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ลงพื้นที่ช่วยเหลือโดยการทำความสะอาดถนน

หมู่ที่ 6 บ้านต๊ำม่อน หมู่ที่ 7 บ้านต๊ำพระแล และหมู่ที่ 12 บ้านต๊ำม่อน


13/ต.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ตรวจเยี่ยม และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.


13/ต.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และสจ.แก้ว ทำดี ออกตรวจเยี่ยม

ประชาชน หมู่ที่ 9 บ้านต๊ำใน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง


12/ต.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม วิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมจำปาทอง


12/ต.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
โครงการท้องถิ่นร่วมใจขับเคลื่อนถนนปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2560


12/ต.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำกำลังแสดงหน้า :<- 9/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th