[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
16/ก.พ./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


11/ก.พ./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


11/ก.พ./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


11/ก.พ./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการประเพณีวัดพระธาตุโป่งขามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลต๊ำ เขต ๑ และเขต ๒ สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านต๊ำ


11/ก.พ./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมส่วนราชการตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


11/ก.พ./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมส่งหัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ

ณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ


11/ก.พ./2561 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สปสช.และกู้ชีพ-กู้ภัย ตำบลบ้านต๊ำ

ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ


11/ก.พ./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


11/ก.พ./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการจัดการขยะภายในสำนักงานขยายผลสู่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


29/ม.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 1

สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดพะเยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา


24/ม.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ทำบุญอาคารหลังใหม่หน่วยบริการประชาชนตำบลบ้านต๊ำ (ป้อมยามตำรวจ)

ณ หน่วยบริการประชาชนตำบลบ้านต๊ำ (โรงเรียนบ้านต๊ำอินโตฯ)


24/ม.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับฟังความเห็นโครงการผลิตไฟฟ้า

ณ วัดต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5


24/ม.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ (ตำบลบ้านต๊ำ) พ.ศ.2561

ณ ห้องประชุมจำปาทอง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


24/ม.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดรายจ่าย

ณ โรงจอดรถ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


24/ม.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
มอบกระเช้าของขวัญให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561


9/ม.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


3/ม.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ระว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561


3/ม.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
“ลดเมา เพิ่มสุข ปี 2561 พื้นที่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ”

การรณรงค์การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร


3/ม.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


3/ม.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุม ติดตามงานเครือข่ายและออกแบบการรณรงค์การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจรโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

ณ ห้องประชุมจำปาทองกำลังแสดงหน้า :<- 7/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th