[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
21/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพ พ.ศ.2561

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


11/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง


11/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันอังคาร ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.


11/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมงานประเพณีไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวงแปดเป็ง

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
มอบกระเบื้องและครอบหลังคาให้กับผู้ประสบภัย วาตภัย (พายุฤดูร้อน)

ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจ การจัดตั้งศูนย์ฮอมฮัก

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
สำรวจความเสียหายพายุฤดูร้อนตำบลบ้านต๊ำ

ในเขตพื้นที่ ม.2,3,4 ตำบลบ้านต๊ำ


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

ณ วัดต๊ำม่อน ตำบลบ้านต๊ำ


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนโครงการและการจัดทำแผนสุขภาพฯ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมทำแนวกั้นไฟ และฉีดพ่นน้ำเพื่อลดภาวะหมอกควัน

ร่วมกับผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่ตำบลบ้านต๊ำ


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริโภคอาหารให้ปลอดภัย

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง”

ณ ห้องประชุมจำปาทอง ตำบลบ้านต๊ำ


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมติดตามการดำเนินงานคุ้มครองเด็กในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1

ณ ห้องประชุมจำปาทอง ตำบลบ้านต๊ำ


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน

ณ ห้องประชุมจำปาทอง ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ประชาชน

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น ปี 2561

คัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ศาสตร์ของพระราชากับปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน

ศูนย์ประสานงานตำบลบ้านต๊ำ ร่วมงานเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


16/ก.พ./2561 : ข่าวกิจกรรม
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจ.พะเยามอบเงินสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


16/ก.พ./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ห้องประชุมขุนต๊ำ)กำลังแสดงหน้า :<- 6/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th