[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
24/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการพัฒนาทักษะฝีมือ/ฝึกอาชีพ (เลี้ยงจิ้งหรีด)

วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมจำปาทอง


23/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ กองทุน สปสช.ต.บ้านต๊ำ ครั้งที่ 2/2561

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


22/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมคาราวานบุญถวายเทียนพรรษาปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา9วัด

ณ วัดต๊ำดอนมูล ม.2 ต.บ้านต๊ำ


19/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมประจำเดือนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


19/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


11/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
มอบทรายอะเบทให้ รพสต.บ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


11/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการบริโภคอาหารปลอดภัย ผักไร้สารพิษ

ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านต๊ำพระแล


10/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


10/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมติดตามและเตรียมการติดตามการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


3/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ณ บริเวณหน้าศูนย์ ICT


3/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านดีเด่น “บ้านสวย เมืองสุข”

ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11


3/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด

ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ


3/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
มอบเงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


3/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


3/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


18/มิ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านต๊ำพระแล


18/มิ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
พบปะคณะครูและผู้ประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล

โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล


10/มิ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมใจชุมชนปลอดขยะ (Zero waste)

ร่วมรับฟังการประเมินโครงการชุมชนปลอดขยะ


10/มิ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ห้องประชุมขุนต๊ำ)


10/มิ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
การจัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำกำลังแสดงหน้า :<- 4/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th