[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
20/ต.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ต้อนรับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (คนใหม่)

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


15/ต.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายสวรรคต ร.๙

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


15/ต.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง"

บริเวณไหล่ทางสองข้างในตำบลบ้านต๊ำ


14/ต.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต.บ้านต๊ำ4/2561

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


24/ก.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


24/ก.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พ.ศ.2561

ณ ศาลาการเปรียญวัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ


10/ก.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ณ บ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา


10/ก.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2561

ณ อาคารโรงจอดรถศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


7/ก.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
การให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


7/ก.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมศักยภาพและสร้างกลไกในการเฝ้าระวังฯ

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.


7/ก.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน

ในวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561


29/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำดีเด่น ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


29/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการ “ตำบลบ้านต๊ำปลอดขยะเปียก”

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


29/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ

ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ


27/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

พิจารณาร่างงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒


27/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการเยาวชนคิดดี ทำดีเพื่อตนเอง และตำบลบ้านต๊ำ 2561

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


27/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรม “การดูแลสุขภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อสม.๔.๐ ”

ณ ศูนย์ดิจิทัล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


27/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการนักเรียนบ้านต๊ำสดใสใส่ใจสุขภาพปีการศึกษา 2561

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล


24/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการรณรงค์การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


24/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ

ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำกำลังแสดงหน้า :<- 2/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th