[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
5/พ.ค./2563 : Feed Facebook
แจงผู้พิการได้เยียวยา 1,000 บาท

-


5/พ.ค./2563 : Feed Facebook
สำรวจพื้นที่สถานที่ก่อสร้างสนามกีฬาต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนต๊ำ (อินโตประชานุเคราะห์)

วันอังคาร ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายไพบูลย์ หาสิ่ง


30/เม.ย./2563 : Feed Facebook
สำรวจบ้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.


7/พ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


7/พ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


7/พ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


7/พ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี

พื่อติดต่อยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


1/พ.ค./2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


24/เม.ย./2563 : Feed Facebook
ไปตรวจฟรีถ้า

ถ้าสงสัยและมีครบ 3 ส่วนนี้


24/เม.ย./2563 : Feed Facebook
ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณา

เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ


23/เม.ย./2563 : Feed Facebook
เตือนพายุฤดูร้อน 23-26 เม.ย.63

ภาคเหนือตอนบน


23/เม.ย./2563 : Feed Facebook
รับมือโควิด-19 อย่างไรในหน้าฝน

วิธีการรับมือ Covid-19


23/เม.ย./2563 : Feed Facebook
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

7 กลุ่มเสี่ยง


22/เม.ย./2563 : Feed Facebook
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย


21/เม.ย./2563 : Feed Facebook
ทต.บ้านต๊ำ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิ-19

ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และฆ่าเชื้อโควิด-19


20/เม.ย./2563 : Feed Facebook
คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน

ไทยสู้ Covid-19


20/เม.ย./2563 : Feed Facebook
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำรับมอบสเปรย์แอลกอฮอล์

จากมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า


17/เม.ย./2563 : Feed Facebook
ห้าม....จำหน่ายสุรา

ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 30 เมษายน 2563


16/เม.ย./2563 : Feed Facebook
คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 30 เมษายน 2563


14/เม.ย./2563 : Feed Facebook
ให้งดกิจกรรม

มาตรการงานศพกำลังแสดงหน้า :<- 3/48 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th