[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
16/ก.ย./2563 : Feed Facebook
โครงการเยาวชนรู้เท่าทันเอดส์ฯ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


16/ก.ย./2563 : Feed Facebook
โครงการฝึกอบรมนวดแผนไทยตำบลบ้านต๊ำ

ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา


16/ก.ย./2563 : Feed Facebook
โครงการศึกษาการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุกฯ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


16/ก.ย./2563 : Feed Facebook
พมจ.พะเยา มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้พิการในตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


16/ก.ย./2563 : Feed Facebook
เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการศึกษาความเหมาะสมถนนต่อเชื่อม ทล.1-ทล.1202 อ.เมือง จ.พะเยา" ของกรมทางหลวงชนบท


1/ก.ย./2563 : Feed Facebook
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

-


1/ก.ย./2563 : Feed Facebook
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ/ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่กลุ่มผู้นำชุมช

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


1/ก.ย./2563 : Feed Facebook
โครงการลดหมอกควัน ลดภัยสุขภาพ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


29/ส.ค./2563 : Feed Facebook
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยในเด็กประถมวัย

ณ ห้องประชุมจำปาทอง ตำบลบ้านต๊ำ


24/ส.ค./2563 : Feed Facebook
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)ประจำปี2563

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


2/ก.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2563

-


27/ส.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

-


20/ส.ค./2563 : Feed Facebook
ตรวจติดตามงบประมาณที่เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้รับอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ณ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


20/ส.ค./2563 : Feed Facebook
ประชุมกลุ่มภาคีเครือข่าย 22 โรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา

ณ วัดต๊ำม่อน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


18/ส.ค./2563 : Feed Facebook
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


16/ส.ค./2563 : Feed Facebook
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


13/ส.ค./2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมนเตาเผาป่าสุสานพร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

-


4/ส.ค./2563 : Feed Facebook
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

-


4/ส.ค./2563 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

-


4/ส.ค./2563 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

-กำลังแสดงหน้า : 1/51 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th