ชื่อ - นามสกุล:
นายสุทัศ ยานะ
ตำแหน่ง:
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
กลุ่มงาน:
ที่อยู่:
Telephone :
Email :
แผนก/ฝ่าย:
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ