[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
  
ประเภท: ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ-คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 2 ม.4 อ.เมือง จ.พะเยา
ผู้เขียน: admin
จำนวนเข้าชม: 76
ศุกร์ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 [ ´ÒǹìâËÅ´ á¿éÁ¢éÍÁÙÅ»ÃСͺ ]

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง [ข่าวทั้งหมด]

      โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินข้างถนนสายแง่ซ้าย หมู่ที่ 8 11/ม.ค./2561
      โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน บ้านนายสรุพล ต่วนชะเอมข้างถนน 1127 หมู่ที่ 5 ต.บ้านต๊ำ 10/ม.ค./2561
      โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมถมดินข้างบ้านผู้ช่วยศรีวรรณ หมู่ที่ 2 ต.บ้านต๊ำ 10/ม.ค./2561
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)พร้อมไหล่ทาง ซอย 3 บ้านนายสุขคำ เหมี้ยงหอม ม.13 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 25/ส.ค./2560
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ซอย 1 บ้านนายสุรพล ยวงข้าว ถึงบ้าน นายมิตร การเพียร พร้อมวางท่อ ม.1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 25/ส.ค./2560
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมรางระบายน้ำ ซอยบ้านลุงหนานบท ม.9 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 25/ส.ค./2560
      โครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสาน ม.8 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 25/ส.ค./2560
      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดจากบ้าน นายเดช ถึงบ้าน นายสมเกียรติ ม.7 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 25/ส.ค./2560
      โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ม.6 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 25/ส.ค./2560
      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ-คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 2 ม.4 อ.เมือง จ.พะเยา 25/ส.ค./2560
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 15/มี.ค./2560
      ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง 5 โครงการ 20/ก.พ./2560
      สอบราคาจ้าง คสลและรางน้ำ 18/พ.ย./2559
      สอบราคาจ้าง 2 โครงการ 19/ส.ค./2559
      ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10/ธ.ค./2558
      สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ 3/ก.ย./2558
      สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 13/ก.ค./2558
      สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ 3/ก.ค./2558
      ประการผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 30/มิ.ย./2558
      สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 25/พ.ค./2558
      สอบราคาจ้างเหมาบริหารศึกษาดูงานภายในประเทศ 9/เม.ย./2558
      สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3/เม.ย./2558
      สอบราคาจ้างก่อสร้าง 3 รายการ 25/ต.ค./2557
      สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 26/ส.ค./2557
      สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนน 26/ส.ค./2557
      สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา 25/มิ.ย./2557
      สอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ 9/เม.ย./2557
      สอบราคาจ้างก่อสร้าง 24/มี.ค./2557
      สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 12/มี.ค./2557
      รายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 28/ก.พ./2557
      ประกาศผลการสอบราคาติดตั้งกล้อง CCTV 28/ก.พ./2557
      สอบราคาจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด(ก.พ.) 6/ก.พ./2557
      สอบราคาจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด 25/ธ.ค./2556
      สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 20/ธ.ค./2556

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th