[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
4/พ.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างพนังกั้นดินหน้าโรงเรียนบ้านต้ำดอนมูล หมู่ที่ 2 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง

-


25/เม.ย./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 ตำบลท่าจำปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ของเทศบาลตำบลท่าจำปี

-


7/มี.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดิน ซอย 7 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต๊ำ

-


11/ม.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินข้างถนนสายแง่ซ้าย หมู่ที่ 8

-


10/ม.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน บ้านนายสรุพล ต่วนชะเอมข้างถนน 1127 หมู่ที่ 5 ต.บ้านต๊ำ

-


10/ม.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมถมดินข้างบ้านผู้ช่วยศรีวรรณ หมู่ที่ 2 ต.บ้านต๊ำ

-


25/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)พร้อมไหล่ทาง ซอย 3 บ้านนายสุขคำ เหมี้ยงหอม ม.13 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

-


25/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ซอย 1 บ้านนายสุรพล ยวงข้าว ถึงบ้าน นายมิตร การเพียร พร้อมวางท่อ ม.1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

-


25/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมรางระบายน้ำ ซอยบ้านลุงหนานบท ม.9 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

-


25/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสาน ม.8 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

-


25/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดจากบ้าน นายเดช ถึงบ้าน นายสมเกียรติ ม.7 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

-


25/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ม.6 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

-


25/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ-คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 2 ม.4 อ.เมือง จ.พะเยา

-


15/มี.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

-


20/ก.พ./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง 5 โครงการ

-


18/พ.ย./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้าง คสลและรางน้ำ

-


19/ส.ค./2559 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้าง 2 โครงการ

-


10/ธ.ค./2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หมู่ที่ 11 บ้านต๊ำพระแล


3/ก.ย./2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ

เปิดซองสอบราคา 11 ก.ย. 2558


13/ก.ค./2558 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ

กำหนดยื่นแบบ 2 ก.ค.-16 ก.ค. 58กำลังแสดงหน้า :<- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th