[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
18/พ.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมการลงทะเบียนผู้สูงอายุ

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


17/พ.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
การจัดกิจกรรม “ตามรอยพ่อ”

ณ ฝายต๊ำ หมู่ที่ 7 บ้านต๊ำพระแล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา


17/พ.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
(Clip) พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล

(ภาพข่าวจาก ฝ่ายสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา)
ณ ฝายต๊ำ บ.ต๊ำพระแล ม.7 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา


16/พ.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
เตรียมพื้นที่สำหรับจัดงานกิจกรรม "ตามรอยพ่อ"

ณ ฝายพระราชดำริ (ฝายต๊ำ) หมู่ 7 อ.เมือง จ.พะเยา


15/พ.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


15/พ.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญร่วม กิจกรรม “ตามรอยพ่อ”

ณ ฝายต๊ำ (ฝายพระราชดำริ)


31/ต.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


31/ต.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


28/ต.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ลงนามถวายความอาลัย ร.9

ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


26/ต.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช

ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพะเยา


26/ต.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


26/ต.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการทำดีเพื่อพ่อขอลดเมาต่ออีก 2 เดือน (ประเพณีตานก๋วยสลาก หมู่ 2)

ณ วัดต๊ำดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ


20/ต.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการทำดีเพื่อพ่อขอลดเมาต่ออีก 2 เดือน (ประเพณีตานก๋วยสลาก)

ณ วัดต๊ำดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ


19/ต.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเคียนเหนือ และหมู่ที่ 11 บ้านต๊ำพระแล


17/ต.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการทำดีเพื่อพ่อขอลดเมาต่ออีก 2 เดือน

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


14/ต.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


11/ต.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมการจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อขอลดต่ออีก 2 เดือน

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


2/ก.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

โดย ศพค. ตำบลบ้านต๊ำ


2/ก.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
คลิปกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหา 2559 (2)

ณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


2/ก.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
คลิปกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหา 2559

ณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำกำลังแสดงหน้า :<- 9/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th