[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
3/ม.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
สรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ.พะเยา

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 วันที่ 2 ม.ค. 2560


31/ธ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ติดตามการดำเนินงานการป้องกันฯ

วันที่2 วันที่31 ธันวาคม 2559


30/ธ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำตั้งจุดให้บริการประชาชน

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560


29/ธ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตลอดทั้งปี พ.ศ.2560

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


27/ธ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศึกษา

เรื่องความเป็นพลเมืองดี


27/ธ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
เยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโครงการธรรมสัญจรครั้งที่ 8

ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ


23/ธ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


22/ธ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


20/ธ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


9/ธ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตปลานิลของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


8/ธ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2559


5/ธ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
“พิธีถวายความภักดี” ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ บริเวณลานพิธีสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


29/พ.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ

สมัยที่ 3 ประจำปี 2559


21/พ.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
(Clip) กิจกรรม "ตามรอยพ่อ" พิธีสวดพระพุทธมนต์

ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


18/พ.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมการลงทะเบียนผู้สูงอายุ

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


17/พ.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
การจัดกิจกรรม “ตามรอยพ่อ”

ณ ฝายต๊ำ หมู่ที่ 7 บ้านต๊ำพระแล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา


17/พ.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
(Clip) พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล

(ภาพข่าวจาก ฝ่ายสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา)
ณ ฝายต๊ำ บ.ต๊ำพระแล ม.7 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา


16/พ.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
เตรียมพื้นที่สำหรับจัดงานกิจกรรม "ตามรอยพ่อ"

ณ ฝายพระราชดำริ (ฝายต๊ำ) หมู่ 7 อ.เมือง จ.พะเยา


15/พ.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


15/พ.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญร่วม กิจกรรม “ตามรอยพ่อ”

ณ ฝายต๊ำ (ฝายพระราชดำริ)กำลังแสดงหน้า :<- 6/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th