[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริโภคอาหารให้ปลอดภัย

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร “สร้างป่าพัฒนาเมือง”

ณ ห้องประชุมจำปาทอง ตำบลบ้านต๊ำ


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมติดตามการดำเนินงานคุ้มครองเด็กในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1

ณ ห้องประชุมจำปาทอง ตำบลบ้านต๊ำ


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน

ณ ห้องประชุมจำปาทอง ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ประชาชน

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น ปี 2561

คัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ศาสตร์ของพระราชากับปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน

ศูนย์ประสานงานตำบลบ้านต๊ำ ร่วมงานเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


16/ก.พ./2561 : ข่าวกิจกรรม
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจ.พะเยามอบเงินสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


16/ก.พ./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ห้องประชุมขุนต๊ำ)


16/ก.พ./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


11/ก.พ./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


11/ก.พ./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


11/ก.พ./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการประเพณีวัดพระธาตุโป่งขามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลต๊ำ เขต ๑ และเขต ๒ สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านต๊ำ


11/ก.พ./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมส่วนราชการตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


11/ก.พ./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมส่งหัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ

ณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ


11/ก.พ./2561 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สปสช.และกู้ชีพ-กู้ภัย ตำบลบ้านต๊ำ

ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ


11/ก.พ./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


11/ก.พ./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการจัดการขยะภายในสำนักงานขยายผลสู่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


29/ม.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 1

สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดพะเยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากำลังแสดงหน้า :<- 6/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th