[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
30/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ห้องประชุมขุนต๊ำ)


30/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระอุปคุต

เนื่องในประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี พ.ศ. 2561


22/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมประเพณีวัดม่วงเจ็ดต้น

ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลต๊ำ เขต ๑ และเขต ๒


22/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัว ผู้ใหญ่

เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง


22/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการแก้ไขปัญหาขยะและหมอกควัน อย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดพะเยา

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


22/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมรดน้ำดำหัวปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


22/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ

ห้องประชุมน้ำตกขุนต๊ำ


22/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561)


22/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


22/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561


21/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพ พ.ศ.2561

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


11/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง


11/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันอังคาร ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.


11/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมงานประเพณีไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวงแปดเป็ง

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
มอบกระเบื้องและครอบหลังคาให้กับผู้ประสบภัย วาตภัย (พายุฤดูร้อน)

ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจ การจัดตั้งศูนย์ฮอมฮัก

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
สำรวจความเสียหายพายุฤดูร้อนตำบลบ้านต๊ำ

ในเขตพื้นที่ ม.2,3,4 ตำบลบ้านต๊ำ


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

ณ วัดต๊ำม่อน ตำบลบ้านต๊ำ


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนโครงการและการจัดทำแผนสุขภาพฯ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


5/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมทำแนวกั้นไฟ และฉีดพ่นน้ำเพื่อลดภาวะหมอกควัน

ร่วมกับผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่ตำบลบ้านต๊ำกำลังแสดงหน้า :<- 5/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th