[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
26/ม.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
อบรมการจัดทำโครงการขอรับงบจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตำบลบ้านต๊ำ

ณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


14/ม.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการ สปสช. ครั้งที่ 1/2559

ณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


14/ม.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการวันเด็กแห่งชาติ

ประจำปี พ.ศ.2559


14/ม.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุม อปพร.เตรียมงาน 7 วันอันตรายและการปฏิบัติหน้าที่

ประจำปี พ.ศ.2559


15/ธ.ค./2558 : ข่าวกิจกรรม
แจกผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการคืนถิ่นเมืองเหนือ

สมาคมชาวเหนือได้สนับสนุนผ้าห่มกันหนาว


15/ธ.ค./2558 : ข่าวกิจกรรม
ช่วยเหลือผู้พิการ โดยการซ่อมแซมห้องน้ำ และซ่อมแซมบ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ

หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ


15/ธ.ค./2558 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


15/ธ.ค./2558 : ข่าวกิจกรรม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


15/ธ.ค./2558 : ข่าวกิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

ร่วมกับ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน


15/ธ.ค./2558 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญที่ 4

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


3/ธ.ค./2558 : ข่าวกิจกรรม
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

“สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณียี่เป็ง ต๋ามปะติ้ป ลอยโกม ตำบลบ้านต๊ำ”


19/พ.ย./2558 : ข่าวกิจกรรม
โครงการ “ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ถนนปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


19/พ.ย./2558 : ข่าวกิจกรรม
โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


13/พ.ย./2558 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมกำหนดแผนการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ

ประชุมกำหนดแผนการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ


13/พ.ย./2558 : ข่าวกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


13/พ.ย./2558 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสรุปผลการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2)

ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


11/พ.ย./2558 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาวิถีชุมชนสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่มุ่งสู่ตำบลสุขภาวะ(สสส)


11/พ.ย./2558 : ข่าวกิจกรรม
ผู้ว่าราชการลงเยี่ยมตำลบ้านต๊ำ ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านศีล 5

ณ.บ้านต๊ำม่อนหมู่ที่ 6 และกลุ่มข้าวสร้างสุข


11/พ.ย./2558 : ข่าวกิจกรรม
สรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี 2558 และวางแผนงานในปี 2559

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


11/พ.ย./2558 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช

ณ.ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยากำลังแสดงหน้า :<- 10/19 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th