[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
26/ก.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
สรุปและประเมินผลงานโครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมน้ำตกจำปาทอง


25/ก.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
การปรับภูมิทัศน์และลดจุดเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ

การปรับภูมิทัศน์และลดจุดเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ


25/ก.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
อบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพชีวิตในผู้พิการตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี2560

ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


25/ก.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทต.บ้านต๊ำ ครั้งที่ 5

ณ ห้องประชุมจำปาทอง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


25/ก.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมส่งเสริมการดำเนินการสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


25/ก.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ รายการทำ DE ขายดี

ตอน บ้านต๊ำกับสินค้าชุมขนออนไลน์ (ททบ.5)


25/ก.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ห้องประชุมขุนต๊ำ)


25/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยตำบลบ้านต๊ำ

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


25/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
โครงการดูแลสุขภาพคนวัยทำงานและผู้สูงอายุตามแบบวิถีไทย

ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดต๊ำม่อน


21/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

“หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” ระดับตำบล และ “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ห้องประชุมขุนต๊ำ)


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยและลดอุบัติภัยทางถนน

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมน้ำตกขุนต๊ำ


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรม “ดอกไม้จันทน์ แทนดวงใจ ถวายพ่อ”

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมน้ำตกจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


4/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
โครงการลดหวาน มัน เค็ม ในกลุ่มผู้สูงอายุ

ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ


4/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่กว๊านพะเยา

ณ จุดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา


4/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
“ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 3

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


4/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
“ตำบลบ้านต๊ำส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชนปลอดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ” วันที่ 2

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยากำลังแสดงหน้า :<- 10/29 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th