[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
22/มี.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
อบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


11/มี.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
อบรมการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2559

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


11/มี.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง

ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง


1/มี.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุม อปพร.ตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 1/2559

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


1/มี.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


1/มี.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
กองทุนสวัสดิการชุมชน ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่

กองทุนสวัสดิการชุมชนวัดเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่


1/มี.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค (ภัยแล้ง)

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


1/มี.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
อบรมหลักสูตรแหล่งเรียนรู้ ตำบลบ้านต๊ำ

“จัดทำแนวทางเรียนรู้ (หลักสูตร)”


1/มี.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


1/มี.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
เปิดโครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน ตำบลบ้านต๊ำ

ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


1/มี.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา


1/มี.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๔ อปท.)

อำเภอเมืองพะเยา รวมพลังต้านยาเสพติดครั้งที่ ๑๕


10/ก.พ./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมโครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน ตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


9/ก.พ./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านต๊ำเมืองน่าอยู่

ถนนสายทางหลวงท้องถิ่น 1127 (บ้านท่าเรือ -น้ำตกจำปาทอง )


2/ก.พ./2559 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมสร้างภาคีเครือข่ายอาสาบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ร่วมใจต้านภัยพิบัติ

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


26/ม.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


26/ม.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


26/ม.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
อบรมการจัดทำโครงการขอรับงบจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตำบลบ้านต๊ำ

ณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


14/ม.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการ สปสช. ครั้งที่ 1/2559

ณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


14/ม.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการวันเด็กแห่งชาติ

ประจำปี พ.ศ.2559กำลังแสดงหน้า :<- 10/19 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th