[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
19/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


11/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
มอบทรายอะเบทให้ รพสต.บ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


11/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการบริโภคอาหารปลอดภัย ผักไร้สารพิษ

ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านต๊ำพระแล


10/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


20/ก.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลงหินคลุกสายทุ่งดง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-


20/ก.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่4 ต.ท่าจำปี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-


20/ก.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอย 2/2 ต.ท่าจำปี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-


20/ก.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลงลูกรังถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ต.ท่าจำปี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-


18/ก.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

-


10/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมติดตามและเตรียมการติดตามการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


6/ก.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ

-


3/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ณ บริเวณหน้าศูนย์ ICT


3/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านดีเด่น “บ้านสวย เมืองสุข”

ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11


3/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด

ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ


3/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
มอบเงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


3/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


3/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


18/มิ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านต๊ำพระแล


18/มิ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
พบปะคณะครูและผู้ประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล

โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล


18/มิ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 จะทำลายกระสุน

ในห้วงวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561กำลังแสดงหน้า :<- 8/38 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th