[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
25/ก.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ห้องประชุมขุนต๊ำ)


21/ก.ย./2560 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560

-


4/ก.ย./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
-
25/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)พร้อมไหล่ทาง ซอย 3 บ้านนายสุขคำ เหมี้ยงหอม ม.13 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

-


25/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ซอย 1 บ้านนายสุรพล ยวงข้าว ถึงบ้าน นายมิตร การเพียร พร้อมวางท่อ ม.1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

-


25/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมรางระบายน้ำ ซอยบ้านลุงหนานบท ม.9 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

-


25/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสาน ม.8 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

-


25/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดจากบ้าน นายเดช ถึงบ้าน นายสมเกียรติ ม.7 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

-


25/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ม.6 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

-


25/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ-คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 2 ม.4 อ.เมือง จ.พะเยา

-


25/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยตำบลบ้านต๊ำ

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


25/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
โครงการดูแลสุขภาพคนวัยทำงานและผู้สูงอายุตามแบบวิถีไทย

ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดต๊ำม่อน


21/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

“หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” ระดับตำบล และ “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ห้องประชุมขุนต๊ำ)


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยและลดอุบัติภัยทางถนน

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมน้ำตกขุนต๊ำ


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรม “ดอกไม้จันทน์ แทนดวงใจ ถวายพ่อ”

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมการดำเนินกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมน้ำตกจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


4/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
โครงการลดหวาน มัน เค็ม ในกลุ่มผู้สูงอายุ

ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำกำลังแสดงหน้า :<- 8/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th