[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
10/ก.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2561

ณ อาคารโรงจอดรถศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


7/ก.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
การให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


7/ก.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมศักยภาพและสร้างกลไกในการเฝ้าระวังฯ

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.


7/ก.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน

ในวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561


29/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำดีเด่น ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


29/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการ “ตำบลบ้านต๊ำปลอดขยะเปียก”

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


29/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ

ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ


27/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

พิจารณาร่างงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒


27/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการเยาวชนคิดดี ทำดีเพื่อตนเอง และตำบลบ้านต๊ำ 2561

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


27/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรม “การดูแลสุขภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อสม.๔.๐ ”

ณ ศูนย์ดิจิทัล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


27/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการนักเรียนบ้านต๊ำสดใสใส่ใจสุขภาพปีการศึกษา 2561

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล


24/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการรณรงค์การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


24/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ

ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ


24/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการ “อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่”

ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ


23/ส.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ระวางที่ดินและแผนที่ภาษี(ผท.7) เพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-


19/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันช่วยเหลือฯ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


19/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการ Long term care : LTC “ศูนย์ฮอมฮักตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


17/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันช่วยเหลือฯ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


15/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ห้องประชุมขุนต๊ำ)


15/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 3/2561

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำกำลังแสดงหน้า :<- 6/38 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th