[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
23/พ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


9/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการสัญจรเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำปีงบประมาณ 2562

-


9/พ.ย./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบภูเขาขนาดใหญ่ ม.11

-


30/ต.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11

-


26/ต.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีดเสิรมเหล็ก หมู่ที่ 5

-


20/ต.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


20/ต.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


20/ต.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ห้องประชุมขุนต๊ำ)


20/ต.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ต้อนรับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (คนใหม่)

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


15/ต.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายสวรรคต ร.๙

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


15/ต.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง"

บริเวณไหล่ทางสองข้างในตำบลบ้านต๊ำ


14/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด Mobile Application “DOPA PLUS”

-


14/ต.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต.บ้านต๊ำ4/2561

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


11/ต.ค./2561 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561

-


3/ต.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรคพิษสุนัขบ้า

-


3/ต.ค./2561 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

-


28/ก.ย./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ

-


24/ก.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


24/ก.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พ.ศ.2561

ณ ศาลาการเปรียญวัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ


10/ก.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ณ บ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยากำลังแสดงหน้า :<- 5/38 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th