[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
10/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมติดตามและเตรียมการติดตามการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


6/ก.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ

-


3/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ณ บริเวณหน้าศูนย์ ICT


3/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านดีเด่น “บ้านสวย เมืองสุข”

ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11


3/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด

ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ


3/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
มอบเงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


3/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


3/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


18/มิ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกลั่นกรองคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านต๊ำพระแล


18/มิ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
พบปะคณะครูและผู้ประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล

โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล


18/มิ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 จะทำลายกระสุน

ในห้วงวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561


10/มิ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมใจชุมชนปลอดขยะ (Zero waste)

ร่วมรับฟังการประเมินโครงการชุมชนปลอดขยะ


10/มิ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ห้องประชุมขุนต๊ำ)


10/มิ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
การจัดเวทีชุมชนโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


10/มิ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


10/มิ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ควบคุมเครื่องดื่่มแอลกกอฮอล์

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


31/พ.ค./2561 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561

-


31/พ.ค./2561 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

-


31/พ.ค./2561 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2562

-


25/พ.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตทางขึ้นพระธาตุโป่งขาม โดยใช้พาราแอสฟัสติคคอนกรีต ม.10

-กำลังแสดงหน้า :<- 4/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th