[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
31/ม.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง คนงานทั่วไป

-


14/ม.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตาบลบ้านตา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

-


18/ธ.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ตำบลบ้านต๊ำร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ร่วมกับ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา


14/ธ.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำจัดกิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง" ประจำเดือน ธ.ค. 2561"

ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา


14/ธ.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


13/ธ.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายฯ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


12/ธ.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


6/ธ.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการ “1อปท.1ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

บริเวณถนนสายสี่แยกไฟแดง บ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5


6/ธ.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


3/ธ.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


3/ธ.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


23/พ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมพิธีแจกผ้าห่ม โครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 19”

ณ ศาลาประชาคมบ้านต๊ำพระแล


4/ธ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล

-


23/พ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
การประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


23/พ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


23/พ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำจัดกิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง" ประจำเดือน พ.ย.2561

กิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง"


23/พ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


23/พ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ

โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ ผ่านโทรศัพท์มือถือ


23/พ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมบ่อบาดาลไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


23/พ.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดพะเยา

ร้องเรียนจากประชาชนหมู่ 5กำลังแสดงหน้า :<- 4/38 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th