[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
14/ก.พ./2562 : Feed Facebook
ประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติตำบลบ้านต๊ำ

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย


12/ก.พ./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

-


8/ก.พ./2562 : Feed Facebook
มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ


7/ก.พ./2562 : Feed Facebook
ประชุมเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


7/ก.พ./2562 : Feed Facebook
ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


28/ม.ค./2562 : Feed Facebook
ประชุมหารือข้อสั่งการในการปฎิบัติราชการ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


23/ม.ค./2562 : Feed Facebook
ร่วมประชุมและร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์)

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ


22/ม.ค./2562 : Feed Facebook
จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2562

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


18/ม.ค./2562 : Feed Facebook
ประชุมคณะอนุกรรมการ long term care : LTC

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


14/ม.ค./2562 : Feed Facebook
จัดทำประชาคม เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านต๊ำม่อน

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านต๊ำม่อน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


12/ม.ค./2562 : Feed Facebook
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ (ตำบลบ้านต๊ำ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


11/ม.ค./2562 : Feed Facebook
ร่วมริ้วขบวนแห่งานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562

ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยา


11/ม.ค./2562 : Feed Facebook
จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 2/2562

โดยฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


11/ม.ค./2562 : Feed Facebook
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 2/2562

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


11/ม.ค./2562 : Feed Facebook
ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำน้องๆหนูๆมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ (ตำบลบ้านต๊ำ)

ประจำปี พ.ศ.2562


9/ม.ค./2562 : Feed Facebook
เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


4/ม.ค./2562 : Feed Facebook
จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (นางธนัญญา ชื่นใจ)

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


4/ก.พ./2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามร่องยาว หมู่ที่ 9 บ้านสัน(ทดแทนของเดิม)

-


4/ก.พ./2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมือง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยเคียน ตำบลท่าจำปี

-


4/ก.พ./2562 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมือง หมู่ที่ 9 บ้านสัน ตำบลท่าจำปี

-กำลังแสดงหน้า :<- 3/38 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th