[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
6/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมชี้แจง “ศูนย์ฮอมฮักตำบลบ้านต๊ำ”

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


31/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
มอบเงินอุดหนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปี 2

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


26/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 3/2561

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


26/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุม คกก.สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 3/2561

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


26/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561

วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ


25/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการพัฒนาทักษะฝีมือ/ฝึกอาชีพ (ทำไม้กวาดดอกหญ้า)

วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมจำปาทอง


24/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการพัฒนาทักษะฝีมือ/ฝึกอาชีพ (เลี้ยงจิ้งหรีด)

วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมจำปาทอง


23/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ กองทุน สปสช.ต.บ้านต๊ำ ครั้งที่ 2/2561

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


22/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมคาราวานบุญถวายเทียนพรรษาปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา9วัด

ณ วัดต๊ำดอนมูล ม.2 ต.บ้านต๊ำ


19/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมประจำเดือนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


7/ส.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย

-


19/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


11/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
มอบทรายอะเบทให้ รพสต.บ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


11/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการบริโภคอาหารปลอดภัย ผักไร้สารพิษ

ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านต๊ำพระแล


10/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


20/ก.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลงหินคลุกสายทุ่งดง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-


20/ก.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่4 ต.ท่าจำปี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-


20/ก.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอย 2/2 ต.ท่าจำปี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-


20/ก.ค./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลงลูกรังถนนเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ต.ท่าจำปี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-


18/ก.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

-กำลังแสดงหน้า :<- 3/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th