[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
25/ก.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
การปรับภูมิทัศน์และลดจุดเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ

การปรับภูมิทัศน์และลดจุดเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ


25/ก.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
อบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพชีวิตในผู้พิการตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี2560

ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


25/ก.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทต.บ้านต๊ำ ครั้งที่ 5

ณ ห้องประชุมจำปาทอง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


25/ก.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมส่งเสริมการดำเนินการสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


25/ก.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ถ่ายทำรายการโทรทัศน์ รายการทำ DE ขายดี

ตอน บ้านต๊ำกับสินค้าชุมขนออนไลน์ (ททบ.5)


25/ก.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ห้องประชุมขุนต๊ำ)


21/ก.ย./2560 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560

-


4/ก.ย./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
-
25/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)พร้อมไหล่ทาง ซอย 3 บ้านนายสุขคำ เหมี้ยงหอม ม.13 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

-


25/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)ซอย 1 บ้านนายสุรพล ยวงข้าว ถึงบ้าน นายมิตร การเพียร พร้อมวางท่อ ม.1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

-


25/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมรางระบายน้ำ ซอยบ้านลุงหนานบท ม.9 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

-


25/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสาน ม.8 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

-


25/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดจากบ้าน นายเดช ถึงบ้าน นายสมเกียรติ ม.7 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

-


25/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ม.6 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

-


25/ส.ค./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ-คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 2 ม.4 อ.เมือง จ.พะเยา

-


25/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยตำบลบ้านต๊ำ

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


25/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
โครงการดูแลสุขภาพคนวัยทำงานและผู้สูงอายุตามแบบวิถีไทย

ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดต๊ำม่อน


21/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

“หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” ระดับตำบล และ “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ห้องประชุมขุนต๊ำ)


16/ส.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)กำลังแสดงหน้า :<- 10/32 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th