[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
3/พ.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
รองรับเครือข่ายเข้าเรียนรู้หลักสูตรฯ

ณ ห้องประชุมน้ำตกจำปาทอง


2/พ.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ (ประชุมสัญจร)

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


2/พ.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมส่งและแสดงความยินดีพนักงานเทศบาลโอนย้าย

ณ เทศบาลเมืองพะเยา


30/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


30/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมขบวนแห่ครัวตานในงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง

ประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง


30/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ห้องประชุมขุนต๊ำ)


30/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระอุปคุต

เนื่องในประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี พ.ศ. 2561


25/เม.ย./2561 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 ตำบลท่าจำปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ของเทศบาลตำบลท่าจำปี

-


22/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมประเพณีวัดม่วงเจ็ดต้น

ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลต๊ำ เขต ๑ และเขต ๒


22/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัว ผู้ใหญ่

เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง


22/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการแก้ไขปัญหาขยะและหมอกควัน อย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดพะเยา

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


22/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมรดน้ำดำหัวปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


22/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ

ห้องประชุมน้ำตกขุนต๊ำ


22/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561)


22/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


22/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561


21/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพ พ.ศ.2561

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


11/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง


11/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันอังคาร ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.


11/เม.ย./2561 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมงานประเพณีไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวงแปดเป็ง

ณ ห้องประชุมจำปาทองกำลังแสดงหน้า :<- 10/38 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th