[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
6/ม.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ศปง. ตำบลบ้านต๊ำ ร่วมการประเมินและรับรองหลักสูตร

การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่


5/ม.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2560

ให้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ


4/ม.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ต้อนรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขคนใหม่

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


3/ม.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
สรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ.พะเยา

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 วันที่ 2 ม.ค. 2560


31/ธ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ติดตามการดำเนินงานการป้องกันฯ

วันที่2 วันที่31 ธันวาคม 2559


30/ธ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำตั้งจุดให้บริการประชาชน

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560


29/ธ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตลอดทั้งปี พ.ศ.2560

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


27/ธ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศึกษา

เรื่องความเป็นพลเมืองดี


27/ธ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
เยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโครงการธรรมสัญจรครั้งที่ 8

ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ


23/ธ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


22/ธ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


20/ธ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


9/ธ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตปลานิลของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


8/ธ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2559


5/ธ.ค./2559 : ข่าวกิจกรรม
“พิธีถวายความภักดี” ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ บริเวณลานพิธีสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


29/พ.ย./2559 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ

สมัยที่ 3 ประจำปี 2559


28/พ.ย./2559 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559

-


22/พ.ย./2559 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3

-


22/พ.ย./2559 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2

-


22/พ.ย./2559 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

-กำลังแสดงหน้า :<- 10/26 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th