[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
7/มี.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
โครงการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


27/ก.พ./2560 : ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


27/ก.พ./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


21/ก.พ./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


21/ก.พ./2560 : ข่าวกิจกรรม
อบรมโครงการท้องถิ่นร่วมใจขับเคลื่อน ถนนปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


20/ก.พ./2560 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง 5 โครงการ

-


16/ก.พ./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมประจำเดือนและมอบเกียรติบัตรผู้เลิกดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีพ หมู่ที่ 11

ณ ศาลาประชาคมบ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ


16/ก.พ./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


10/ก.พ./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562

-


3/ก.พ./2560 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำสมัยแรก ประจำปี 2560

-


1/ก.พ./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ (ประชุมสัญจร)

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


1/ก.พ./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

-


30/ม.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้นำชุมชน

ณ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


30/ม.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรม e-commerce

ณ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


27/ม.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม คนพะเยา...เราไม่ทิ้งกัน

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


26/ม.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์พลังงานชุมชน และคัดเลือกโครงการนำร่อง

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


25/ม.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

ดสร้างรูปหล่อ พระครูภาวนาธิคุณ คันธวังโส (ครูบาอินโต)


19/ม.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
โครงการ “ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุภายใน ตำบลบ้านต๊ำ”

ประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


18/ม.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
วันยุทธหัตถีสมเด็จพระพระนเรศวรมหาราช

ศาลากลางจังหวัดพะเยา


13/ม.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำกำลังแสดงหน้า :<- 10/27 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th