[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
19/มิ.ย./2562 : Feed Facebook
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


17/มิ.ย./2562 : Feed Facebook
ประเมินผลงานพนักงานครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีวิทยฐานะ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


13/มิ.ย./2562 : Feed Facebook
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจทักษะและเทคนิคการคัดกรองสุขภาพ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


13/มิ.ย./2562 : Feed Facebook
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


12/มิ.ย./2562 : Feed Facebook
ประชุมประชาคมท้องถิ่น

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


11/มิ.ย./2562 : Feed Facebook
ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถน

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


11/มิ.ย./2562 : Feed Facebook
โครงการรวมพลังผู้สูงวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


4/มิ.ย./2562 : Feed Facebook
ร่วมพัฒนาวัดประชารัฐ “วัดต๊ำม่อน”

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


3/มิ.ย./2562 : Feed Facebook
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มเงิน-พุ่มทอง) จุดเทียนถวายพระพร

ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ด้านหน้าศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


31/พ.ค./2562 : Feed Facebook
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเมืองพะเยา

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


30/พ.ค./2562 : Feed Facebook
อบรมโครงการรณรงค์การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


29/พ.ค./2562 : Feed Facebook
อบรมเชิงปฏิบัติการพูดในที่สาธารณะและการเป็นพิธีกร “การเป็นพิธีกร”

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


29/พ.ค./2562 : Feed Facebook
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี 2562

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ห้องประชุมขุนต๊ำ)


28/พ.ค./2562 : Feed Facebook
อบรมเชิงปฏิบัติการพูดในที่สาธารณะและการเป็นพิธีกร “การพูดแนะนำตัว"

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


27/พ.ค./2562 : Feed Facebook
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพูดในที่สาธารณะและการเป็นพิธีกร

ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2562


27/พ.ค./2562 : Feed Facebook
จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 6/2562

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


24/พ.ค./2562 : Feed Facebook
โครงการฝึกอบรม “การดูแลสุขภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อสม.๔.๐ รุ่น ๒”

ณ ศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


17/พ.ค./2562 : Feed Facebook
ร่วมเดินขบวนแห่ของอำเภอเมืองพะเยา

เนื่องในงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒


16/พ.ค./2562 : Feed Facebook
ส่งมอบถังขยะแยกประเภท

ให้กับ อุทยานแห่งชาติดอยหลวงที่ 6 (น้ำตกจำปาทอง)


16/พ.ค./2562 : Feed Facebook
กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

ประเมิน ITA 2562กำลังแสดงหน้า : 1/39 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th