[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
9/ม.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


3/ม.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ระว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561


3/ม.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
“ลดเมา เพิ่มสุข ปี 2561 พื้นที่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ”

การรณรงค์การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร


3/ม.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


3/ม.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุม ติดตามงานเครือข่ายและออกแบบการรณรงค์การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจรโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


3/ม.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


3/ม.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการจังหวัดพะเยา ต้านภัยหนาว ปี 60

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


29/ธ.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
การจัดเวทีประชาคมตามโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


29/ธ.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการรณรงค์#ลดเมาเพิ่มสุขปี2561

ณ ห้องประชุมน้ำตกขุนต๊ำ


29/ธ.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พลังงานชุมชน

. ณ ห้องประชุมจำปาทอง


29/ธ.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมหารือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

. ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


29/ธ.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ท่ามะปาง

ณ ห้องประชุมน้ำตกจำปาทอง


6/ธ.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขันปั่นจักรยาน "ปั่นปั้นดาวรุ่งมุ่งทีมชาติ ครั้งที่ 1"

ณ สนาม Cycling speed way บ้านห้วยเคียนเหนือ ม.1 ต.บ้านต๊ำ


6/ธ.ค./2560 : ข่าวกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานในการเป็นต้นแบบ ศูนย์ประสานงานฯ

ณ ห้องประชุมน้ำตกจำปาทอง


30/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมประชาคมระดับตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมน้ำตกจำปาทอง


30/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมพิธียกเสาเอกบ้าน นายสมมิตร สืบเครือ ราษฎรผู้ประสบภัย

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ต้อนรับ น.ส.ศิริพร ศรีวิชัย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมการจัดดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ฯ “ปั่นปั้นดาวรุ่งมุ่งทีมชาติ ครั้งที่ 1”

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


16/พ.ย./2560 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๐กำลังแสดงหน้า :<- 8/33 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th